Најнови вести за канабис
Изберете страница

Започни

Која од четирите категории подолу најдобро го опишува вашиот бизнис со канабис?

Фаза на идеја / стартување

Започнувате и сè уште не остваривте приходи.

Целосно оперативен бизнис

Вашиот бизнис го започна и работи и генерирате приходи.

Активен инвеститор во бизниси со канабис

Имате или подготвени сте да инвестирате пари во туѓо дело на канабис.

други

Вие не сте деловен оператор или инвеститор за канабис, но сепак сакате да разговарате со нас. Ајде да се поврземе!
Сподели