Најнови вести за канабис
Изберете страница

Услови на употреба

Стумари, ДОО. Услови на употреба

Ефективно од 11 јули 2018 година

 

Резиме на Услови на употреба

 

За ваша погодност, Стумари го нуди ова резиме на нашите Услови на употреба во необврзувачки формат на резиме, како и целосните законски обврзувачки Услови на употреба веднаш по ова Резиме на Услови на употреба. Ве молиме, разберете дека ова не е целосен преглед на Условите за употреба на Стумари; тоа е преглед на значајни кориснички права и одговорности. Внимателно прочитајте го целиот документ за Услови на употреба. Покрај тоа, имајте предвид дека со пристапување или користење на кој било дел од оваа веб-страница на Стумари, вие се согласувате да бидете обврзани со нашите целосни Услови на употреба утврдени веднаш по Резимето на Условите за употреба. Ако не се согласувате со сите услови за нашите целосни Услови на употреба, тогаш не можете да пристапите до веб-страницата на „Стумари“ или да користите некој од нашите услуги.

 

 • Стумари обезбедува платформа за соработка и комуникација помеѓу правните професионалци („Корисници на консултанти“) и корисниците кои бараат правна помош. („Правни клиенти“). Стумари не е правна фирма, адвокатска упатување или агенција за вработување и не гарантира резултати. Ве молиме, користете го Stumari одговорно и ве молиме прочитајте повеќе за нашата услуга во Дел 2 подолу.

 

 • Вие сте одговорни за безбедноста на вашата сметка и за сите активности што се одвиваат под вашата сметка. Прочитајте повеќе за одговорностите на корисниците во Поглавје 3 подолу.

 

 • Одредено однесување, како што е користењето на услугата за нелегална активност, не е дозволено на Стумари. Прочитајте повеќе за однесувањето на корисниците во Дел 4 подолу.

 

 • Одредени содржини, како што се закани за постови или содржина што ги крши правата на интелектуална сопственост на друга страна, не е дозволена на Стумари. Стумари има право да ја отстрани содржината генерирана од корисници што ги крши нашите правила. Прочитајте повеќе за содржината генерирана од корисник во Дел 5 подолу.

 

 • Одредени специјални услови ги регулираат корисниците на консултанти на Stumari. На пример:
 • Корисници на консултанти не се вработени или агенти на Стумари.
 • Со Stumari не се формира врска адвокат-клиент и не се јавува никаква должност за доверливост, преку употреба на веб-страницата Stumari, вклучително и објавување на работни места.
 • Односот адвокат-клиент може да се формира преку употреба на услугата помеѓу правни клиенти и корисници на консултанти.
 • Корисниците на консултанти се единствено одговорни да обезбедат дека сите информации, застапувања или реклами што ги објавуваат на веб-страницата Stumari се во согласност со сите важечки закони и правила на професионално однесување.
 • Стумари не дава никаква гаранција за правната способност, компетентност или квалитет на корисниците на консултанти кои можат да бидат наведени на нашата веб-страница

 

 • Корисници на консултанти Корисниците се слободни да создаваат и одржуваат профил на веб-страницата на Стумари. Додека Stumari прави комерцијално разумни напори да ја потврди лиценцата на консултантот на корисникот за практикување на закон, Stumari не дава никакви претстави за позадината на квалификациите на корисникот или квалификациите.
 • Корисникот на консултанти може да стане „Проверен корисник на консултанти“ со тоа што ќе му понуди на Стумари дополнителна потврда дека е активен, лиценциран адвокат и со добра состојба да практикува закон. Проверените консултанти Корисници исто така можат да платат такса за пристап до дополнителни услуги на Stumari и алатки за управување со практики. Стумари не ги одобрува ниту ги препорачува корисниците на консултанти и одговорност е на правниот клиент да преземе мерки на претпазливост пред да ангажира корисник на консултанти за правна работа.
 • Нема правни клиенти за трошоците да објават барање за работа на Стумари или да користат кој било од алатките или документите на Интернет. Услуга или такса за обработка (на пр. Надомест за кредитна картичка) може да се примени на фактури платени преку Стумари.

 

Прочитајте повеќе за корисниците на консултанти во Дел 6 подолу.

 

 • Стумари е во согласност со безбедносните пристаништа за акт за дигитален милениум за авторски права. Доколку сметате дека материјалите лоцирани на или се поврзани со Stumari ги кршат вашите авторски права, вие сте охрабрени да го известите Stumari во согласност со Политиката за авторско право на дигитален милениум на Stumari. Ве молиме, прочитајте повеќе за Политиката за ДМКА на Стумари во Дел 8 подолу.
 • Стумари може да ви испрати е-пошта како дел од својата услуга. Може да се откажете од комуникациите со е-пошта. Прочитајте повеќе за комуникациите со е-пошта во делот 10 подолу.
 • Стумари може да ги менува овие услови во секое време. Како и да е, Стумари ќе ве извести за материјалните промени во условите со објавување на нејзината почетна страница и / или испраќање на е-пошта на адресата за е-пошта што сте ја доставиле до Стумари по регистрацијата. Ве молиме, прочитајте повеќе за измената на овие услови на употреба во Дел 17 подолу.
 • Погледнете ја Политиката за приватност на Stumari за повеќе информации во врска со правата на корисниците на Stumari.

 

Погледнете ги целосните Услови за повеќе информации.

 

Ви благодариме што го избравте Стумари како платформа за вашето правно искуство. Следниве Услови на употреба ја регулираат целата употреба на услугата преку веб-страницата лоцирана на https://www.Stumari.co и целата содржина, услуги и производи достапни на или преку Интернет-страницата. Ние разбираме дека читањето на договори за Услови на употреба е скучна, но ве молиме прочитајте го овој договор внимателно пред да ја користите веб-страницата „Стамари“. Тој разговара за природата на услугата на Стумари; правилата што Штумари очекуваат корисниците да ги следат на нашата веб-страница и неговата услуга; односот помеѓу Стумари, нашите корисници и нашите консултанти корисници; и правните детали што ги контролираат овие правила и односи. Бидејќи е толку важен договор меѓу нас и вас, нашите корисници, се обидовме да го направиме што е можно појасен и лесен за корисниците.

 

Со пристапување или користење на кој било дел од веб-страницата, вие се согласувате дека ќе бидете обврзани со условите на овој договор. Ако не се согласувате со сите услови и правила на овој договор, тогаш не можете да пристапите на Интернет-страницата или да користите некоја од нашите услуги. Интернет-страницата е достапна само за лица кои имаат најмалку 18 години.

______________________________________________________________________

 

Услови на употреба Stumari

 

Дефиниции. Следниве изрази се користат во текот на овие Услови на употреба и имаат специфични значења. Треба да знаете што значи секој од овие поими.

 

 1. Терминот „Услуга“ се однесува на услугите што ги дава Стумари, вклучително и без ограничување на пристап до интернет заедницата на Стумари; алатки за комуникација; решенија за управување со документи и складирање; и услуги за плаќање. Стумари не обезбедува услуга за упатување адвокати или служи како агенција за вработување. Ние обезбедиме место за нашите корисници да се сретнат и разменуваат информации со нашите корисници на консултанти.
 2. Терминот „Договор“ (кој исто така може да се наведе тука како овие „Услови на употреба“) се однесува колективно на сите услови, услови и известувања содржани или упатени во овој документ.
 3. „Веб-страницата“ се однесува на веб-страницата на „Стамари“ лоцирана на https://www.Stumari.com, сите поддомени и поддомени, како и целата содржина, услуги и производи достапни на или преку Интернет-страницата.
 4. „Стумари“, „Ние“ и „Нас“ се однесуваат на Стумари, АД, како и на нашите филијали, директори, подружници, службеници и вработени. Корисници на консултанти не се дел од Стумари.
 5. „Корисникот“, „Вие“ и „Твојот“ се однесуваат на лицето, компанијата или организацијата што ја посетил или користи веб-страницата и / или услугата. Корисникот може да биде правен клиент, консултант корисник, или, ниту, ниту.
 6. „Корисници на консултанти“ се однесуваат на регистрирани корисници на консултанти во правната област, кои можат да комуницираат со и да обезбедуваат договорна или консултативна работа со правни клиенти или на други консултанти корисници преку Услугата. Корисници на консултанти не се вработени или агенти на Стумари. Погледнете во Дел 6 од овој договор за повеќе информации во врска со корисниците на консултанти.
 7. „Правни клиенти“ се однесуваат на 1) Корисници кои поднесуваат барања за предлози од консултантски корисници за давање правни услуги за надоместок („Работни места“); и 2) Корисници кои се договараат со Кориснички консултанти за дополнителна работа, што, за целите на Дел 7 подолу, може да вклучуваат трајно вработување, надвор од првичното работно место што го воспостави односот Советник Корисник-правен клиент. Корисниците на консултанти можат да достават предлози („Понуди“) за такви работни места и може да воспостават услови за врска со правниот клиент преку потпишано писмо за ангажман или друг писмен договор. Погледнете во Дел 6 (б) за повеќе информации за работни места, понуди и правни клиенти
 8. „Содржина“ се однесува на содржина прикажана или прикажана преку Интернет-страницата, вклучително без текст, ограничувања, информации, податоци, статии, мислења, слики, фотографии, графики, софтвер, апликации, видео записи, аудио записи, звуци, дизајни, одлики, и други материјали што се достапни на веб-страницата. Содржината вклучува, без ограничување, содржина генерирана од корисник, која може да ја достави секој корисник на Stumari (правен клиент или консултант корисник).

 

 1. За Службата Стумари.

Службата Стумари е платформа за соработка и комуникација помеѓу правните професионалци и оние кои бараат правна помош. Службата Стумари обезбедува пристап до виртуелната заедница на Стумари на професионални корисници на консултанти; лесна соработка преку алатките за управување со комуникацијата на Штумари; управување и складирање на документи; и едноставни, безбедни алатки за плаќање и фактурирање.

 

 1. Стумари не е адвокатска фирма. Стумари не нуди правно застапување. Стумари не нуди правни совети, правни мислења, препораки, упати или советување. Корисници на консултанти не се вработени или агенти на Стумари. Стумари не е вклучен во договори помеѓу Корисници или во застапеност на Корисници. Во ниту еден момент не може Stumari да биде одговорен за постапките или пропустите на кој било корисник на консултант кој врши консултантски услуги за вас.

 

 1. Стумари не е служба за упатување адвокати или агенција за вработување. Стумари не е услуга за упатување адвокат или агенција за вработување. Стумари не избира или одобрува ниту еден индивидуален корисник на консултанти за услуга на правен клиент. Додека Stumari користи разумни комерцијални напори за да потврди дека регистрираните корисници на консултанти се лиценцирани адвокати, ние не правиме никаква гаранција, гаранција или застапување за правната способност, компетентност, квалитет или квалификации на кој било корисник на консултанти. Стумари не гарантира ниту гарантира дека Корисниците на консултанти се опфатени со осигурување од професионална одговорност. Стумари ги охрабрува правните клиенти да истражуваат кој било Корисник на консултанти пред да прифатат професионален совет.

 

 1. Стумари не гарантира за ниту еден од своите корисници. Стумари едноставно обезбедува платформа на која оние што бараат правна помош можат да комуницираат и да комуницираат со правни професионалци. Стумари не одобрува ниту еден од своите корисници на консултанти и не ги санкционира изјавите што консултантите корисници ги прават на платформата. Стумари не застапува за квалификациите на давателите на правни услуги кои не се на адвокат.

 

 1. Стумари не гарантира резултати. Од време на време, правните клиенти можат да доставуваат преглед на корисници на консултанти; овие прегледи не претставуваат гаранција, гаранција или предвидување во врска со исходот од какви било идни правни работи. Стумари нема да има никаква одговорност или одговорност за каква било содржина генерирана од корисници или правни совети со кои се среќавате на или преку веб-страницата, а секоја употреба или потпирање на содржина генерирана од корисник или правни совети е исклучиво на ваш ризик.

 

 1. Употребата на Stumari не создава врска на адвокат-клиент со Stumari. Стумари не нуди правни совети или услуги. Секоја употреба на Службата Стумари не е наменета и не ја создава врската меѓу адвокатот и клиентот. Секоја комуникација преку Stumari може да не се смета за доверлива. Стумари не е одговорен за постапките или пропустите на кој било корисник на консултант кој врши консултантски услуги за вас.

 

 

 1. Одговорности на корисниците. Вие, и вие сами, вие сте одговорни за вашата сметка и за сето она што се случува додека сте најавени или користите вашата сметка. Вашата безбедност е ваша одговорност.

 

 1. Безбедност на корисничка сметка. Ако се регистрирате за Услугата, ќе создадете персонализирана сметка која вклучува уникатно корисничко име и лозинка за пристап до Услугата и за примање пораки од Stumari. Вие сте одговорни за одржување на безбедноста на вашата сметка и вие сте целосно одговорни за сите активности што се случуваат под сметката и за сите други дејствија преземени во врска со сметката. Вие се согласувате веднаш да го известите Стумари за каква било неовластена употреба на сметка или какви било други нарушувања на безбедноста. Ние нема да бидеме одговорни за какви било обврски, загуби или штети кои произлегуваат од неовластена употреба на вашиот компјутер, мобилен уред или друг компјутерски уред и / или сметка. '

 

 1. Односи со корисници на консултанти. Бидејќи не можеме да гарантираме соодветност на кој било од нашите корисници на консултанти за вашите специфични потреби, ги охрабруваме правните клиенти да истражуваат кој било корисник на консултанти пред да прифатат професионален совет. Правните клиенти исто така можат да побараат писмен договор за правно ангажирање во кој ќе ги наведете условите, обемот, ограничувањата и условите на застапувањето.

 

 1. Нема потпирање на содржина генерирана од корисници. Содржината генерирана од корисникот објавена на Интернет-страницата, како што се блог-постови, е дадена само за информативни цели, без уверување дека содржината генерирана од корисникот е вистинска, точна или точна. Содржината генерирана од корисници не е замена за професионални правни совети или застапување за да понуди правен совет во врска со конкретни факти. Вие не треба да одложувате или да престанувате да барате правни совети или да не ги почитувате професионалните правни совети засновани на содржина генерирана од корисници. Одложувањето во барањето на ваков правен совет може да резултира во откажување од какви било побарувања што може да ги имате, во зависност од важечкиот статут (и) на ограничување. Содржината генерирана од корисници не е регулирана од ниту една држава или национална адвокатска комора.

 

 1. Усогласеност со законите. Вие застапувате и гарантирате дека: (i) имате надлежност и имате законска возраст во ваша надлежност, да се обврзете на овој договор; (ii) Вашата употреба на услугата ќе биде исклучиво за целите што се дозволени со овој договор; (iii) вашата употреба на Услугата нема да ги наруши или злоупотреби правата на интелектуална сопственост на трета страна; и (iv) Вашата употреба на Услугата ќе биде во согласност со сите локални, државни и федерални закони, правила и регулативи и со сите други политики за Стумари.

 

 1. Користете и спроведете ограничувања. Дозволено е да ја користите услугата сè додека следите неколку основни правила. Следниве ограничувања за употреба и ограничувања на однесувањето се основните правила што ги очекуваме корисниците да ги следат при користење на услугата. Ние не сме одговорни за содржината што ја објавуваат нашите корисници и имаме право да затвориме сметки ако треба.
 2. Забранета содржина. Вие се согласувате дека нема под никакви околности да пренесувате содржина (вклучувајќи софтвер, текст, слики или други информации) што
 3. е противзаконски или промовира противзаконска активност
 4. клевета, малтретира, злоупотреби, се заканува или поттикнува насилство кон која било личност или група

iii. е порнографски, дискриминаторски или на друг начин ја жртвува или заплашува индивидуа или група врз основа на религија, пол, сексуална ориентација, раса, етничка припадност, возраст или инвалидитет

 1. е спам, е машински или случајно создаден, претставува неовластено или несакано рекламирање, ланец писма, која било друга форма на неовластена апелација, или која било форма на лотарија или коцкање;
 2. содржи или инсталира какви било вируси, црви, малициозен софтвер, тројански коњи или друга содржина што е дизајнирана или има за цел да го наруши, оштети или ограничи функционирањето на кој било софтвер, хардвер или телекомуникациска опрема или да оштети или добие неовластен пристап до какви било податоци или други информации на која било трета страна;
 3. крши на кое било сопствено право на која било страна, вклучително патент, трговска марка, трговска тајна, авторско право, право на рекламирање или други права

vii. обелоденува секое лице или субјект, вклучително и наши вработени или претставници; или

виии. ја нарушува приватноста на која било трета страна.

 

 1. Корисниците мора да бидат над 18-годишна возраст. Вие претставувате дека сте над 18 години. Stumari не ја насочува нашата содржина кон деца или тинејџери под 18 години и ние не дозволуваме ниту еден Корисник под 18 години на нашата услуга. Ако дознаеме за кој било Корисник под 18 години, ние веднаш ќе ја прекинеме сметката на Корисникот.

 

 1. Нема одговорност за интеракции со корисници; Стумари може да ги следи интеракциите. Секоја одговорност, загуба или штета што се јавува како резултат на какви било интеракции со корисници, вклучително, без ограничување, работни објавувања, што ги внесувате или примате преку вашата употреба на Услугата, е само ваша одговорност. Според наше мислење, ние или технологијата што ја користиме, можеме да ги следиме и / или да ги запишеме вашите општи интеракции со Услугата, иако не и спецификите на вашите правни интеракции.

 

 1. Право на прекинување на сметките. Имаме право (иако не и обврска), според наше дискреционо, да утврдиме дали некое однесување на Корисникот е соодветно или во согласност со овие Услови на употреба, или да го прекине или негира пристапот и користењето на Услугата на кој било Корисник за кој било причина, со или без претходно предупредување.

 

 1. Содржина генерирана од корисник. Вие ја поседувате вашата содржина, но ни дозволувате одредени права на тоа, за да можеме да ја прикажеме и споделуваме содржината што ја објавувате. Имаме право да отстраниме содржина ако треба.

 

 1. Одговорност за содржината генерирана од корисникот. Може да создадете содржина, напишана или на друг начин, додека ја користите Услугата („Содржина генерирана од корисник“). Вие сте единствено одговорни за содржината и за каква било штета што произлегувате од содржината генерирана од корисник што ја објавувате, испраќате, водите до или на друг начин ја ставате достапна преку Услугата, без оглед на формата на таа содржина. Секоја одговорност, загуба или штета што се јавува како резултат на употреба на која било содржина генерирана од корисник што ја ставате достапна или пристапувајте преку вашата употреба на Услугата, е единствено ваша одговорност. Ние не сме одговорни за какво било јавно прикажување или злоупотреба на вашата содржина генерирана од корисници.

 

 1. Право на објавување. Вие претставуваат и гарантирате дека имате право да ја објавите целата содржина генерирана од корисник што сте ја доставиле. Поточно, гарантирате дека целосно ги испочитувавте лиценците на трети лица што се однесуваат на содржината генерирана од корисник и ги презедовте сите неопходни чекори за да ги поминете, за да ги завршите корисниците сите потребни услови.

 

 1. Stumari може да ја измени или отстрани содржината. Имаме право (иако не и обврска), според наше дискреционо право, да утврдиме дали содржина генерирана од корисник е соодветна или во согласност со овие Услови на употреба, или да одбиеме или отстраниме содржина генерирана од корисник што, според наше разумно мислење , крши каква било политика на Stumari или е на кој било начин штетен, несоодветен или непристоен. Понатаму, Стумари го задржува правото да прави форматирање и уредување и промена на начинот на прикажување на која било содржина генерирана од корисник на веб-страницата.

 

 1. Сопственост на содржина генерирана од корисници. Освен содржината што потекнува од Стумари, ние не бараме сопственост на содржина што се пренесува, складира или обработува на вашата сметка. Вие ја задржувате целата сопственост, контрола и одговорност за содржината генерирана од корисник што ја објавувате. Може да го контролирате пристапот до вашата содржина генерирана од корисник преку поставките на вашата корисничка сметка.

 

 1. Грант за лиценца. Единствено за да му дозволите на Stumari да ја користи содржината што ја испраќате во Службата разумно без да ги нарушувате правата што ги имате во неа, ни ги давате следниве права: со објавување на која било содржина преку Интернет-страницата, вие експлицитно им даватете на Стумари и на нашите наследници светски, подлиценски, целосно - платено и бесплатно, и неексклузивно лиценца за користење, репродукција, прикажување, модификација, адаптирање, дистрибуција и извршување на содржината во врска со деловните цели на Стумари. Оваа лиценца не му дава право на Стумари да продаде содржина генерирана од корисници или на друг начин да ја дистрибуира надвор од нашата веб-страница. Оваа лиценца ќе престане во моментот кога содржината ќе се отстрани од веб-страницата.

 

 1. Корисници на консултанти Корисници на консултанти се независни правни професионалци кои нудат вршење консултантски услуги за потенцијални правни клиенти. Тие не се вработени во Стумари.

 

 1.     Без врска адвокат-клиент преку употреба на веб-страница. Користењето на веб-страницата „Стамари“ може да не создаде однос на адвокат-клиент со корисници на консултанти. Информации објавени или ставени достапни на или преку веб-страницата, вклучувајќи, без ограничување, какви било одговори на правни прашања поставени на Интернет-страницата; информации во упатствата и документите на Стамари; информации објавени јавно на веб-страницата; или информацијата испратена во несакана порака до Корисникот не е наменета како правен совет, не е доверлива и не создава врска на застапник-клиент. Се смета за содржина генерирана од корисник.

 

 1. Односи право-клиент преку употреба на услуги. Односот адвокат-клиент може да се формира преку употреба на Услугата само меѓу корисниците и консултантите. Правните клиенти можат да објавуваат работни места преку услугата. Корисниците на консултанти можат да достават понуди и да преговараат за детали за овие работни места пред приемот. По прифаќањето, обемот на застапување на корисник на консултант е строго ограничен на прашањето договорено во Понудата, освен ако правниот клиент и консултантот Корисник не го официјализираат нивниот аранжман преку потпишано писмо за ангажман или друг писмен договор, во тој случај најновиот писмен договор би заземе предност пред претходно прифатен предлог. Понудата не е замена за лична или телефонска консултација со адвокат овластен да практикува во ваша надлежност во врска со вашето специфично правно прашање и не треба да се потпирате на информациите содржани во понудата како правен совет. Стумари вложува сите разумни напори да ја обезбеди приватноста на понудите и другите лични пораки на нашата услуга, но не може да гарантира доверливост. Комуникациите што бараат доверливост треба да се одвиваат надвор од Службата Стумари, како преку телефон.

 

 1. Одговорности на корисниците. Корисниците на консултанти се единствено одговорни да обезбедат дека сите информации, побарувања или реклами што ги објавуваат или ги поставуваат на Интернет-страницата, вклучително и без ограничување Содржина генерирана од корисник, и какви било комуникации што можат да ги имаат со потенцијалните клиенти преку веб-страницата или услугата, целосно ги исполнуваат сите применливи закони и правила на професионално однесување, вклучително и оние што се однесуваат на неовластено практикување на закон и оние што ја регулираат формата, начинот или содржината на комуникациите со клиентите, рекламирањето или други работи.

 

 1. Плаќање на корисници на консултанти. Одредени специфични услови ги регулираат корисниците на консултантите и плаќањето.

 

 1.          Стумари не е договорна страна. Правните клиенти можат да се договорат со корисници на консултанти преку објавување и прифаќање на работни места. Ваквите договори се одвиваат исклучиво помеѓу правниот клиент и корисникот на консултантите. Стумари нема да биде договорна страна за какви било договори за работни места поднесени преку нашата служба, освен ако не е објавен од службеникот на Стамари. Стумари ги олеснува овие договори со снабдување на платформа за алатки за управување со комуникација и алатки за плаќање.

 

 1.         Сите правни такси се плаќаат на корисниците на консултанти. Стумари не дава правни услуги и не наплатува за правни услуги. Плаќањата направени на корисниците на консултанти преку платформата за наплата на Стумари се префрлаат директно на сметката за плаќање на консултантот Корисник, помалку од надоместоците за поврзани услуги и процеси (на пр. Такси за кредитни картички).

 

iii. Корисниците на консултанти ќе добиваат плаќање преку услугата за сите трансакции на корисници. Корисниците на консултанти кои добиваат работни места преку услугата, ќе добијат исплата преку услугата за сите трансакции поврзани со тој корисник, вклучително и последователни трансакции кои не мора да бидат поврзани со почетната работа. Доколку правен клиент е или не е подготвен или не може да плати преку „Стумари“, Корисникот-консултант се согласува да го извести „Стумари“ за секој нов аранжман за плаќање. Плаќањето од страна на правен клиент на кориснички консултант, извршено надвор од услугата без претходно известување до Стумари, претставува целосно откажување од обете страни од гаранцијата за плаќање / заштитата на спорот на Стумари, дискутирано во Делови 14 и 15 подолу, дури и ако тие се однесуваат на претходните плаќања направени во рамките на услугата.

 

 1. Промотивни кодови и кредити. Стумари може, по свое дискреционо право, да создаде промотивни кодови што можат да бидат откупени за кредитна сметка, или други карактеристики или придобивки поврзани со услугите на Корисникот на консултант, подлежи на следниве услови и сите дополнителни услови што Стумари ги воспоставува на основа на промотивен код ( "Промо кодови"). Одредени специфични услови ги регулираат корисниците на консултантите и плаќањето.
 2.          Употребата на промо-кодовите не подразбира врска на адвокат-клиент. Од време на време, правните клиенти можат да имаат пристап до попусти обезбедени од Stumari кои, делумно, ги користат средствата на Stumari за да платат за дел од правните такси што ги плаќале правните клиенти на консултантски корисници. Употребата на вакви купони не значи никаков однос на адвокат-клиент помеѓу Стумари и Кориснички консултанти, каде што купонот се користи за какви било платени наплати од правен клиент.
 3. Промо кодовите мора да ги користат нивната наменета публика, за нивната намена и на законски начин.

 

Пром-шифрите не смеат да бидат дуплирани, продадени или пренесени на кој било начин, или да бидат достапни на пошироката јавност (без разлика дали е објавено на јавен форум или на друг начин), освен ако не е изрично дозволено од Стумари. Пром-кодовите немаат пари во вредност и може да истечат или оневозможат Stumari во кое било време, за која било причина, пред вашата употреба. Стумари го задржува правото да го задржи или одземе кредити или други одлики или придобивки добиени со употреба на промо кодови од страна на вас или кој било друг корисник, во случај Стомари да утврди или верува дека употребата или откупувањето на Промо-кодот е во грешка, измама, незаконски, или кршење на важечките услови за промо-код.

 

 1. Корисници на корисници за вработување кај корисници на консултанти.

 

7.1      Надоместок за успех за вработување.  Во случај консултантскиот корисник да прифати понуда за вработување („опфатено вработување“) направено од Корисник (секој, „Корисник на работодавач“), без разлика дали е на неопределено или определено време, за време или во рок од осумнаесет (18) месечен период (таков период, „периодот на опфатена понуда“) откако корисникот на консултантот ќе ја започне почетната работа за тој корисник (секоја, „опфатена понуда“), ќе се применуваат следниве услови и правила:

 

 1. За корисници на консултанти.

Секој корисник на консултанти се согласува дека (1) доколку добиете Покриена понуда, веднаш ќе го известите Стумари за почетниот датум на опфатено вработување („датум на започнување“) и клучните услови на таквата Покриена понуда (и веднаш да го известите Стумари писмено) тој датум на започнување или да понудите промена на термините во кое било време), (2) ќе му дадете на Стумари (а) копија на целосно извршена Покриена понуда, или (б) да извршите документ помеѓу вас, Корисникот на работодавачот и Стумари кој наведува материјал услови за вработување, вклучително, меѓу другото, Датум на започнување и компензација, веднаш по потпишувањето на опфатената понуда за вработување помеѓу вас и Корисникот на работодавачот („Датумот на ефективно“), како што се бара во писмена форма од страна на Стумари, и (3) вие навремено ќе го извести Стумари писмено по завршувањето на работниот однос како вработен во случај дека (а) Корисникот на работодавач го прекине Вашето опфатено вработување засновано на незадоволително работење во рок од деведесет (90) дена од денот кога вашето опфатено вработување започна, или (б) доброволно го прекинувате вашето опфатено вработување во рок од деведесет (90) дена од денот кога започна вашето опфатено вработување. Во случај пред датумот на започнување, вие или корисникот на работодавачот да изберете да не започнете работен однос, за кој размислува Опфатената понуда, веднаш ќе го известите Стумари писмено.

 

 1. За корисници на работодавачи

Кога Корисникот на консултант ја прифаќа вашата опфатена понуда, вие се согласувате да платите успех за Стумари (секоја, „Надомест за успех“) еднаков на следниот процент од основната плата на консултантот Корисник, утврдена во Опфатената понуда („База на корисникот на консултантот“) Плата “), кој износ се должи и се исплатува не подоцна од триесет (30) дена по датумот на започнување и на друг начин во согласност со првата реченица на секоја од Дел 13.б. и Дел 13.д. тука:

Ако Датумот на започнување се случи на или пред следниот број на денови по започнувањето на првичниот процент на плата за работната основа База на работни односи Консултант корисник-корисник

1-182 дена 15%

183-365 дена 10%

366-550 дена 5%

551 0 дена XNUMX%

 

Со прифаќање на овие Услови на употреба, Корисникот на работодавач се согласува дека Стумари е овластен веднаш да ја фактурира сметката на Работодавецот Корисник за сите Надоместоци што треба да се платат на Слумари за понатаму и дека не е потребно дополнително известување или согласност.

 

 

7.2 Одредби за такси за успех.

 

И покрај горенаведеното, во случај на спор за наплата за успех, доколку Корисникот на работодавач може да утврди дека Корисникот на работодавач имал активен процес (како што е дефинирано подолу) со Корисникот на консултантот пред да се користи веб-страницата и / или услугата на Стумари (на пр., Корисникот на консултантот веќе го започнал процесот на интервју со корисникот на работодавач и таквиот процес не бил прекинат, или Корисникот на работодавач ја добил биографијата на Корисникот на консултант од агенција за вработување или директор и беше под активна разгледување од корисникот на работодавачот), корисник на работодавачот може да биде ослободени од плаќање на надоместокот за успех. Сепак, конечното утврдување за тоа дали Надоместокот за успех е должен од корисникот на работодавачот за прифатена понудена понуда, ќе биде на дискреционо право на Стумари. За целите на ова, „Активен процес“ значи континуирана директна, интерактивна комуникација, во активен контекст на вработување или ангажирање, доколку не е донесена одлука за ставање на кандидат во мирување или одбивање, во рок од три (3) месеци пред употреба веб-страницата и / или услугите за корисник на консултант кој постои во системот за следење на апликантите Кориснички корисник или кој е поднесен од агенција за регрутирање.

 

Доколку сте корисник на работодавач кој ја користи нашата веб-страница и / или услугата, вие се согласувате со овие одредби за такса за успех. Ако не се согласувате со ниту една од овие одредби, ве молиме веднаш прекинете ја вашата сметка и престанете да ја користите нашата веб-страница и услуги ВАШАТА ОБВРСКА да плаќате СЕКОЈ УСЛОВИ НА УСПЕШНИЦИ ALLЕ СЕ ОБУУВАТЕ СЕКОЈ ТЕРМИНАЦИЈА ИЛИ МОДИФИКАЦИЈА НА ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА Доколку корисник на работодавач ја заобиколи нашата страница и / или услугите откако ќе открие корисник на консултант преку нашата веб-страница и / или услуги и последователно го ангажира корисник на консултант, на корисникот на работодавачот ќе му се исплати надомест за успех еднаков на 25% од основната плата на консултантот Корисникот и Стумари можат, според своето дискреционо право, да ја прекинат сметката Stumari на корисникот на работодавачот.

 

7.3      Наплата

 

Ако (а) корисник на работодавач ангажира консултант за корисници и го прекине вработувањето на Корисникот консултант врз основа на незадоволително работење во рок од деведесет (90) дена од датумот на започнување, (б) консултант за корисници доброволно го прекинува работниот однос во рок од деведесет (90) дена од датумот на започнување, или (в) консултантот за корисници не започнува со вработување затоа што или корисник на работодавачот или консултантот за корисници избираат да не го започнат работниот однос предвиден во опфатената понуда (секоја, „настан за прекинување“), по писмено прием и потврда на ваквите информации, Стумари целосно ќе му ги врати на корисникот на работодавачот Надоместокот за успех во врска со завршувањето на консултантот за корисници.

 

 1. Содржина од трета страна. Може да има содржина од трети страни на веб-страницата на Стумари, како што се блог-натписи напишани од други корисници или линкови до други веб-страници. Бидејќи не можеме да ја контролираме таа содржина, ние не сме одговорни за таа содржина или за веб-страниците со кои може да се поврзе содржината.

 

 1. Пристап до содржина на трети страни. Користејќи ја услугата, ќе можете да пристапите до содржината што припаѓа на или потекнува од трети страни („Содржина на трети страни“). Вашата употреба на услугата е согласност за Стумари да ви ја претстави оваа содржина. Вие ја потврдувате целата одговорност и ја преземате целата опасност за вашата употреба на содржина на трети страни.

 

 1. Нема одговорност за содржината на трети страни. Како дел од Услугата, Stumari може да ви обезбеди пригодни врски до веб-страниците на трети страни, како и други форми на содржина на трети страни. Овие врски се обезбедуваат како учтивост за претплатниците на Сервис. Ние немаме никаква контрола врз веб-страниците или содржината на трети страни или промоциите, материјалите, информациите, стоките или услугите што им се достапни. Врскајќи со таква содржина, ние не претставуваме или имплицираме дека прифаќаме или одобруваме, ниту пак сме одговорни за точноста или веродостојноста на какво било мислење, совети или изјава дадени од странки, освен Стумари. Ние не сме одговорни за содржината на трети страни достапна преку нашата веб-страница. Ако одлучите да ја напуштите веб-страницата и да пристапите до содржина на трети страни, тоа го сторите на ваш сопствен ризик и треба да бидете свесни дека нашите услови и правила повеќе не управуваат. Треба да ги разгледате важечките услови и правила, вклучително и практиките за приватност и собирање податоци, за каква било таква содржина.

 

 1. Нема овластување за употреба на содржина од трети страни. Овој договор не овластува да дистрибуирате, јавно прикажувате, јавно изведувате, ставате достапни, менувате или на друг начин да користите содржина на трети страни, освен ако тоа е дозволено со условите и условите на Стумари.

 

 1. Copyright Infringement и DMCA политика. Ако сметате дека материјалот лоциран или поврзан со Stumari ги крши вашите авторски права, ве молиме известете го Stumari во согласност со нашата политика за авторски права за дигитални милениуми.

 

 1. Престанок на сметки за повтори на повреди. Стумари ги почитува правата на интелектуална сопственост на другите и бара истото да го сторат и нашите корисници. Согласно 17 USC 512 (i) од Законот за авторски права на Соединетите Држави, ние ќе го прекинеме пристапот на Корисникот до и употреба на веб-страницата, доколку под соодветни околности, корисникот е решено да се повтори на авторските права или другите права на интелектуална сопственост на Стумари или други. Можеме да го прекинеме пристапот за учесници или корисници на кои им се утврдува постојано дека обезбедуваат или објавуваат заштитени содржини од трети страни без неопходни права и дозволи.

 

 1. Известувања за преземање DMCA. Ако сте сопственик на авторски права или агент на сопственик на авторски права и верувајте, со добра намера, дека сите материјали што се дадени на Услугата ги кршат вашите авторски права, може да поднесете известување согласно со Законот за авторски права за дигитален милениум (види 17 USC 512) („DMCA“) со испраќање на соодветно форматирано известување за преземање на писмено до назначениот агент за авторски права на Стумари на ул. 580 Маркет, # 500, Сан Франциско, Калифорнија 94104.

 

 1. Одговор на известувања за преземање DMCA. Ако Стумари преземе акција како одговор на известувањето за повреда, ќе се обиде да ја искористи верата да се поврзе со странката што ги ставила достапните такви содржини преку најновата адреса за е-пошта, доколку ги има, обезбедена од таа страна до Стумари. Секое известување за повреда на DMCA може да биде доставено до странката што ја ставила достапната содржина или на трети страни, како што е ChillingEffects.org.

 

 1. Контра-известувања. Ако верувате дека вашата содржина генерирана од корисник, која е отстранета од веб-страницата, не прекршува или имате овластување од сопственикот на авторските права, агентот на сопственикот на авторските права или согласно законот, да ја објавувате и користите содржината што ја поднесовте на веб-страницата, можете да испратите правилно форматирана контра-известување до агентот за авторски права на Stumari користејќи ги информациите за контакт наведени погоре.

 

 1. Одговор на контра-известувања за DMCA. Ако контра-известување е добиено од агентот за авторски права на Stumari, Stumari може да испрати копија од контра-известувањето до оригиналната странка што се жали во кое се известува такво лице дека може да ја врати отстранетата содржина за 10 работни дена. Освен ако сопственикот на авторските права не поднесе постапка за барање судски налог против давателот на содржина, член или корисник, отстранетата содржина ќе биде вратена на Интернет-страницата во 10 до 14 работни дена по приемот на контра-известувањето.

 

 1. Известување за интелектуална сопственост. Стумари ја задржува целата сопственост на нашата интелектуална сопственост, вклучувајќи ги и нашите авторски права, патентите и трговските марки.

 

 1. Без трансфер Стумари ја задржува сопственоста на сите права од интелектуална сопственост од секаков вид поврзани со веб-страницата и услугата, вклучувајќи ги применливите авторски права, патентите, трговските марки и другите права на сопственост. Други трговски марки, услужни марки, графика и логоа што се користат во врска со веб-страницата и услугата, можат да бидат трговски марки на други трети страни. Овој договор не пренесува од вас за вас никаква интелектуална сопственост на Stumari или трета страна, и сето право, назив и интерес за и на таквата сопственост ќе остане (како меѓу страните) само со нас. Ги задржуваме сите права што не се експлицитно ви се дадени според овој договор.

 

 1. Поточно, Stumari, Stumari.com и сите други трговски марки што се појавуваат, се прикажани, или се користат на веб-страницата или како дел од Услугата се регистрирани или трговски марки или обични ознаки на Stumari, Inc. Овие трговски марки не можат да бидат копирани , преземени, репродуцирани, користени, модифицирани или дистрибуирани на кој било начин, без претходно писмено одобрение од Стумари, освен како составен дел на која било овластена копија на содржината.

 

 1. Комуникации преку е-пошта. Ние користиме е-пошта и електронски средства за да останеме во контакт со нашите корисници.

 

 1. Потребни се електронски комуникации. За договорни цели, вие (i) се согласувате да примате комуникации од Стумари во електронска форма преку е-пошта што сте ја доставиле или преку Услугата; и (ii) се согласувам дека сите Услови на употреба, договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што Stumari ви ги дава електронски ги исполнуваат сите законски услови што таквите комуникации би ги задоволиле доколку биле во писмена форма. Овој дел не влијае на вашите права што не се чекаат.

 

 1. Правно известување за Стумари мора да биде во пишување. Комуникациите направени преку е-пошта или системот за приватни пораки на Услугата нема да претставуваат правно известување до Стумари или некој од нашите службеници, вработени, агенти или претставници во која било ситуација кога за договор или со кој било закон или регулатива се бара известување за Стумари.

 

 1. Престанокот на мандатот. Може да го откажете овој Договор и да ја затворите вашата сметка во кое било време. Престанокот на Службата Стумари не ги прекинува врските или обврските на адвокатот-клиентот.
 2. Може да го раскинете овој договор. Ако сакате да го раскинете овој Договор или вашата сметка во Услугата, можете едноставно да престанете да го користите Stumari. Доколку сакате да ги избришете податоците за вашата корисничка сметка, контактирајте го Стумари на info@Stumari.com. Ние ќе ги задржиме и користиме вашите информации како што е потребно за да се придржуваат кон законските обврски, да решаваме спорови и да ги спроведуваме нашите договори, но забранувајќи ги законските услови, ќе го избришеме вашиот целосен профил во рок од 30 дена.

 

 1. Стумари може да го раскине овој договор. Стумари може да го прекине вашиот пристап до целиот или на кој било дел од веб-страницата во кое било време, со или без причина, со или без претходно известување, ефективно веднаш.

 

 1. Односи помеѓу адвокат и престанок на преживеаниот клиент. Прекинувањето на вашата врска со Стумари не влијае на вашата врска со кој било консултант или клиент што сте го задржале преку Службата Стумари. Сите правни, договорни и етички должности, обврски и одговорности преживуваат престанок на односот Стумари.

 

 1. Некои одредби преживеат престанок. Сите одредби од овој договор, кои по својата природа треба да преживеат престанок, ќе преживеат престанок, вклучително, без ограничување, одредби за сопственост, одрекување од гаранција, обештетување и ограничувања на одговорноста.

 

 1. Плаќање и трансакции.

 

 1. Процес на плаќање. Плаќањето ќе се обработи како што е наведено во предлогот и / или фактурата и за тоа се согласиле правниот клиент и корисникот на консултантот. Кога работата (или негов сегмент како што е претходно договорено во писмена форма од Правниот клиент и Корисникот консултант) е обележана како завршена од Корисникот консултант, Стумари ќе го извести правниот клиент дека работата (или сегмент од него како што е претходно договорено во писмена форма од Правниот клиент и Корисникот консултант) е завршена. Потоа, Правниот клиент мора да ја плати договорената сума или да побара измена. Доколку Правниот клиент не преземе ништо по 10 дена, Стумари ќе има право да ја наплати кредитната картичка, банкарската сметка или сметката на PayPal на правниот клиент за целиот износ на договорената такса или неприкосновена фактура, вклучително и применлива услуга или обработка такси. Правниот клиент може да достави спорови околу плаќањето на info@Stumari.com под услов тој или таа да се придржува до другите услови утврдени во Дел 14 (Постапки за решавање на спорови за корисници на правни клиенти-консултанти).

 

 1. Одговорност за плаќање. Вие сте одговорни за сите такси, вклучувајќи даноци, услуги и такси за обработка, поврзани со вашата употреба на услугата. Со користење на услугата, вие се согласувате да му исплатите на Корисникот на консултанти преку Стумари износот договорен во Понудата или неспорната фактура и придружните трошоци за услугата и обработката, освен ако не ја оспорите фактурата со испраќање е-пошта на info@Stumari.com и да се придржувате на другите услови утврдени во Дел 15 (Правни процедури за решавање спорови од корисници-консултантски клиенти). Вие сте одговорни да ни дадете валидно средство за плаќање.

 

 1. Одговорност на Стумари. Стумари се согласува да ви претстави целосна фактура за секое плаќање однапред за наплата на вашата кредитна картичка или сметка на PayPal. Стумари се согласува да му исплати на важечкиот консултант Корисник за добиената сума, помалку сервиси или трошоци за обработка, доколку ги има.

 

 1. Овластување за плаќање. Со согласување со овие услови, вие му давате на Stumari дозвола да ја наплати вашата кредитна картичка преку-датотека, сметка на PayPal или други одобрени начини на плаќање за надоместоци што ги овластувате Stumari да ги задоволи. Во зависност од спецификациите на понудата, Stumari може да ви наплати еднократно или повторување. Вие го овластувате Стумари да ви наплати целосен износ што го должам на секој консултант Корисник преку Услугата, како и сите важечки услуги и услуги за обработка. За да се избегне сомнеж, во случај кога во конкретен случај, Кориснички консултант ги користи Услугите само за да ви фактурира за правни услуги, освен оние што се предмет на понуда, со ставање на вашата кредитна картичка или сметка на PayPal на датотека со Stumari или нашиот процесор за исплата на трети страни, вие го потврдувате и се согласувате дека се применуваат условите за плаќање утврдени во овој дел 12.

 

 

 1. Заверена гаранција за ограничено плаќање на корисник на консултант. Стумари гарантира исплата на секоја фактурирана корисничка фактура за консултант за завршување на работните места (или дел од истата како што е претходно договорено писмено од правниот клиент и консултантот корисник) за правни клиенти („Гаранција за ограничено плаќање“ на Стумари), предмет на следниве услови и правила („Услови за ограничена гаранција на плаќање“):

 

 1. Правниот клиент не успеа да ја задоволи фактурата на Потврден консултант (консултант на доларот), до крајот на десеттиот (10-ти) календарски ден по поднесувањето на фактурата (таков датум, „ Датум на исплата на правни клиенти “).

 

 1. Потврден корисник консултант му доставил на Стумари писмено барање за неплатена фактурирана сума (i) во рок од дваесет и еден (21) календарски ден, почнувајќи од денот веднаш по датумот на плаќање на правниот клиент (таков период, „Потврден Период на поднесување на побарувања за корисници на консултанти “) и (ii) детално да ги наведат фактите и околностите на работното место, вклучувајќи ги и сите образложенија дадени од правниот клиент за неговиот / нејзиниот неуспех да изврши такво плаќање и / или какво било образложение што адвокатот може добро верата шпекулира за тоа зошто клиентот одбива да плати (такво побарување, „Барање за ограничена гаранција за плаќање“). Неподнесувањето на барањето за ограничена гаранција за плаќање во рамките на периодот на поднесување на тврдењата на корисникот за потврден консултант претставува такво корисничко консултантско трајно одрекување од неговото или нејзиното право да ја добие неплатената фактурна сума од кое било лице или субјект, вклучувајќи ги и „Стумари“ и правниот клиент. До степен до кој Стумари утврди во своето единствено и апсолутно дискреционо право дека е комерцијално разумно да го стори тоа, тој може да ги продолжи напорите за наплата со Правниот клиент и доколку биде успешен, Потврдениот корисник на консултант ќе го добие својот / нејзиниот дел од собраната сума, минус сите разумни трошоци за наплата на Stumari од џеб, согласно со 12.е погоре.

 

 1. Во случај Потврден корисник консултант да достави Барање за ограничена гаранција за плаќање во рамките на Периодот на поднесување на тврдењата на корисникот, а таквото барање ги содржи информациите наведени во клаузулата 14.б. погоре, Стумари со добра намера ќе се обиде да работи со правен клиент и потврден корисник на консултант за период до седум (7) календарски дена од датумот на барањето за гарантирана ограничена исплата (таков период, „Спорна материја поврзана со плаќањето“ Период на медијација “) за решавање на прашањето што е предмет на Барањето за ограничена гаранција за плаќање („ Спорна материја поврзана со плаќањето “). Во случај Спорната материја поврзана со плаќањето да биде успешно решена во рамките на Периодот на медијација во врска со спорната материја, секој од правниот клиент, проверен кориснички консултант и, доколку е соодветно, Стумари ќе ги преземе договорените чекори за извршување на договорениот резолуција

 

 1. Во случај Спорната материја поврзана со плаќањето да остане нерешена со заклучокот на Периодот на медијација за спорна материја во врска со плаќањето, најдоцна до седмиот (7ми) календарски ден по завршувањето на Периодот на медијација за спорна материја (на датум кога ваквото утврдување е соопштено во писмена форма до правниот клиент и потврден консултант за корисник, „Датумот за утврдување на спорниот износ на Стумари“), Стумари ќе донесе одлука според своето единствено и апсолутно дискреционо право („Одлуката за спорна материја на Стумари“), врз основа на информациите за тоа претходно обезбедени од потврден кориснички консултант и, доколку се обезбедени, од правниот клиент, за тоа дали природата и квалитетот на правните услуги дадени во врска со поврзаното работно место се во согласност со индустриските стандарди, одредбите на поврзаната понуда и овие Услови и услови. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја поврзана со плаќањето во корист на проверениот корисник консултант, Стумари ќе му ја врати неплатената фактурна сума на проверениот корисник консултант во рок од седум (7) календарски дена по датумот на утврдување на спорниот износ на „Стумари“ и проверениот корисник на консултант ќе се смета дека му ги доделил сите свои права во однос на спорната материја поврзана со плаќањето на Стумари. Без оглед на што било наведено овде или напротив, спротивното, износот на доларот што се бара според овој Дел 14 не го надминува износот што првично е договорен помеѓу правниот клиент и проверениот корисник на консултант во врска со работата или износот за којшто договорено е во потпишано писмо за ангажман или друго писмен договор меѓу страните, и во секој случај никогаш не смее да надмине 5,000 УСД како збир за сите неплатени фактури испратени од Потврден корисник консултант до правниот клиент.

 

 1. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја во врска со плаќањето во корист на правниот клиент, правниот клиент повеќе нема да биде обврзан да изврши исплата на неплатената фактурирана сума на проверениот корисник консултант и ќе се смета дека му ги доделил сите свои права во однос на спорната материја поврзана со плаќањето на Стумари од датумот на утврдување на спорниот износ на Стумари. Во таков случај, проверениот корисник консултант (i) ќе се смета дека се одрекол од неговите права за да бара такви износи од правниот клиент и (ii) има право да започне обврзувачка арбитражна постапка во врска со неплатена фактурирана сума против Стумари кои се еквивалентни на оние постапки утврдени во Дел 21.г. овде (Арбитража) со обезбедување на Стумари со писмено известување за неговото или нејзиното остварување на таквото право во рок од десет (10) календарски дена по завршувањето на датумот на утврдување на спорниот износ на Стумари (таков период, „Периодот на изборите за арбитража за плаќање-спор“) ) Во случај Корисникот за верифициран консултант да не го искористи своето право за покренување арбитражна постапка за време на периодот на изборите за арбитража, тој ќе се смета дека трајно се одрекол од своето право на плаќање на неплатениот фактурен износ.

 

 1. Дали Стумари треба да стане свесен дека кредитната картичка на сметката на правниот Клиент, сметката на PayPal или другите одобрени начини на плаќање веќе не важат, или треба да се претстави Стумари свесен дека правниот клиент е, без валидна причина, не сака и не може да изврши плаќање за работното место, или која било друга фактура за работа или неплатена сметка за Стумари, Стумари ќе го извести потврден консултант / консултант на легален клиент / корисници за потенцијалното прашање поврзано со плаќањето (во натамошниот текст „Известување“). Сите услуги извршени од страна на проверен корисник на консултанти пред известувањето, подлежат на „ограничена гаранција за плаќање“, иако сите услуги што ги извршува Проверениот консултант корисник после известувањето нема да бидат предмет на „ограничена гаранција за плаќање“. Доколку проверениот корисник на консултанти достави фактура до Правниот Клиент за услуги извршени после известувањето, Стумари сепак ќе вложи напори да собере плаќање за оние услуги што ги извршува Корисникот на проверен консултант.

 

 1. Постапки за решавање спорови од страна на консултант засновани на правни клиенти. Во случај правниот клиент да има добра верба дека природата или квалитетот на правните услуги што ги дава овластен консултант корисник во врска со соодветното работно место не се во согласност со стандардите на индустријата или одредбите на соодветната понуда или овие Услови и Условите или износите што се фактурирани за правни услуги дадени од ваков корисник на консултанти не се во согласност со таквата понуда (на пример, „Спорен предмет поврзан со услуги“), ќе му биде дозволено да задржи плаќање на сите спорни суми што се предметот на таквата материја („износите на уапсените плаќања“), подложни на следниве услови и услови („Услови за задржување на износот на уплатата“):

 

 1. Во рок од десет (10) календарски дена од датумот на поврзаната фактура (таков период, „Периодот на известување за спорот на правниот клиент“), правниот клиент ќе му достави писмено известување на Стумари во кое ќе бидат наведени разумни детали фактите и околностите што се основа на спорна материја поврзана со услугите (секоја, „Известување за спор во врска со услугите“). Неуспехот на правниот клиент да достави известување за спор во врска со услугите во рамките на периодот за известување за спор во правниот клиент, претставува такво трајно откажување на правниот клиент од неговото или нејзиното право да ги оспори износите на задржаната исплата, кои износи ќе бидат наплатени на датотеката на правниот клиент кредитна картичка, сметка на PayPal или други одобрени начини на плаќање во согласност со Дел 13.г. од овие Услови на употреба.

 

 1. Во случај правниот клиент да достави Известување за спор поврзано со услугите во периодот за известување за спорот за правниот клиент, а таквото барање ги содржи информациите наведени во клаузула 15.а. погоре, Стумари ќе се обиде во добра намера да работи со правен клиент и потврден кориснички консултант за период до петнаесет (15) календарски дена од датумот на Известувањето за спорот поврзано со услугите (таков период, „Спорно поврзано со услуги Период на медијација на материјата “) за решавање на спорната материја поврзана со услугите. Во случај Спорната материја поврзана со услугите да биде успешно решена во рамките на Периодот на медијација на спорна материја поврзана со услугите, секој од правниот клиент, проверен кориснички консултант и, доколку е релевантно, Стумари ќе ги преземе договорените чекори за извршување на договорениот резолуција

 

 1. Во случај Спорната работа поврзана со услугите да остане нерешена со заклучокот на Периодот на медијација за спорна материја во врска со услугите, најдоцна до четиринаесеттиот (14-ти) календарски ден по завршувањето на периодот за медијација на спорната материја во врска со услугите, Стумари ќе донесе определување според своето единствено и апсолутно дискреционо право („Одлука за спорна материја поврзана со услугите на Стумари“), и врз основа на претходно дадените информации од правниот клиент и проверениот корисник на консултант, за тоа дали природата и квалитетот на правните услуги дадени во врска со работното место што е предмет на спорна материја поврзана со услугите, биле во согласност со индустриските стандарди, одредбите на поврзаната понуда и овие Услови и услови. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја поврзана со услугите во корист на проверен корисник консултант, правниот клиент е должен да изврши исплата на износите на задржаната исплата на тој корисник консултант во рок од седум (7) календарски ден по датумот на кој таквиот Правниот клиент е известен во писмена форма за Одлуката за спорна материја поврзана со услугите „Стумари“ („Известување за одлука за спорна материја поврзана со услугите на Стумари“). Во случај правниот клиент да не изврши навремена исплата, Стумари ќе му ги врати на износот на задржаната исплата на проверениот корисник консултант кој ќе му ги додели своите права на надомест на таквите износи на „Стумари“ што може, според своето дискреционо право, да изврши процедура за плаќање согласно до Дел 13.д и / или изберете да ги следите своите права и правни лекови против Правниот клиент.

 

 1. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја поврзана со услугите во корист на правниот клиент, правниот клиент повеќе нема да биде обврзан да плаќа износи на задржана исплата на проверен корисник-консултант и ќе се смета дека му ги доделил сите свои права во однос на спорната материја поврзана со услугите на Стумари. Во таков случај, проверениот корисник консултант (i) ќе се смета дека се одрекол од неговите права за да бара такви износи од правниот клиент и (ii) има право да покрене обврзувачка арбитражна постапка во однос на задржаните износи за исплата против Стумари кои се еквивалентни на оние постапки утврдени во Дел 21.г. овде (Арбитража) со обезбедување на Стумари со писмено известување за неговото или нејзиното користење на таквото право во рок од десет (10) календарски дена по датумот на Известувањето за одлуката за спорна материја поврзана со услугите (таков период, „Период на изборно арбитража во врска со услугите ”). Во случај Потврдениот консултант-корисник да не го искористи своето или нејзиното право да започне арбитражна постапка за време на периодот на изборна арбитража во врска со услугите, ќе се смета дека тој или таа трајно се одрекле од своето или нејзиното право на плаќање на износите на задржаната исплата .

Во случај кога проверениот консултант Корисник и Правниот Клиент и навремено ги искористиле правата утврдени во Дел 14 и Дел 15, постапките утврдени во Дел 15 ќе имаат преседан над постапките утврдени во Дел 14 и Проверениот Корисник Консултантот се согласува трајно да се откаже од своето право да ги извршува своите права утврдени во Дел 13, во однос на фактите и околностите кои се однесуваат на спорната материја поврзана со плаќањето. Постапките утврдени во овој дел 15 се нарекуваат овде „Алтернативни процедури за решавање спорови“.

 

 1. Одрекување од гаранции. Ние нудиме наша услуга како што е, и не даваме никакви ветувања или гаранции за оваа услуга. Ве молиме, внимателно прочитајте го овој дел; треба да разберете што да очекувате.

 

 1. Стумари ги обезбедува веб-страниците и услугите „како што е“, без гаранција за каков било вид. Без ограничување на горенаведеното, Стумари експлицитно ги отфрла сите гаранции, без оглед дали се експлицитни, имплицитни или законски, во врска со веб-страницата и услугата, вклучително, без ограничување, каква било гаранција за трговска размена, кондиција за одредена намена, наслов, безбедност, точност и непочитување.

 

 1. Поточно, Stumari не дава никаква застапеност или гаранција дека информациите што ги доставуваме или кои се обезбедени преку Услугата се точни, сигурни или точни; дека Услугата ќе ги исполни вашите барања; дека Услугата ќе биде достапна во кое било одредено време или локација, дека Услугата ќе работи на непрекинат начин или ќе биде безбедна; дека сите дефекти или грешки ќе бидат исправени; или дека Услугата е ослободена од вируси или други штетни компоненти. Вие преземате целосна одговорност и ризик од загуба како резултат на вашата употреба на информации, содржини или друг материјал добиен од Услугата. Некои јурисдикции ги ограничуваат или не дозволуваат одрекување од гаранција, така што оваа одредба може да не важи за вас.

 

 1. Ограничување на одговорноста. Ние нема да одговараме за штети или загуби што произлегуваат од вашата употреба на услугата или кои произлегуваат според овој договор. Ве молиме, внимателно прочитајте го овој дел; ги ограничува нашите обврски кон вас.

 

 1. Онолку колку што е дозволено со важечкиот закон, во никој случај Стумари нема да ви одговара за каква било загуба на профит, употреба или податоци, или за какви било инциденти, индиректни, специјални, последователни или примерни штети, но кои произлегуваат, што произлегуваат од (i ) употребата, обелоденувањето или прикажувањето на вашата содржина генерирана од корисникот; (ii) вашата употреба или неможност за користење на услугата; (iii) Услугата генерално или софтверот или системите што ја прават услугата достапна; или (iv) какви било други интеракции со Stumari или кој било друг корисник на услугата, без оглед дали се заснова на гаранција, договор, измама (вклучително и небрежност) или која било друга правна теорија, и дали Stumari е информиран или не за можноста за такво оштетување, па дури и ако се утврди дека правниот лек утврден во овој договор не успеал во суштинската цел. Стумари нема да има одговорност за какво било промашување или одложување заради работи надвор од нашата разумна контрола. Некои јурисдикции ги ограничуваат или не дозволуваат одрекување од одговорност, така што оваа одредба може да не важи за вас.

 

 1. Корисници на трети страни. Корисниците на консултанти се наменети корисници на трети страни од овој дел од Условите за користење. Секоја правна информација дадена на Услугата е само за информативни цели. Стумари и кој било креатор на содржина генерирана од корисник, која содржи правни информации, ги отфрлаат сите гаранции, изразени или имплицитни, законски или други, вклучително и не ограничувајќи се на имплицитните гаранции за трговска размена, не кршење на правата на трети страни и соодветност за одредена намена , во најголема мера дозволена со закон. Во никој случај, Стумари или корисник на консултант нема да бидат одговорни за каква било штета (вклучително, без ограничување, случајни и последични штети, лична повреда / погрешна смрт, изгубени профити или штети што произлегуваат од изгубени податоци или прекинување на деловното работење) кои произлегуваат од употреба на или неможноста да се користи услугата или содржината генерирана од корисник, без оглед дали се заснова на гаранција, договор, измама или која било друга правна теорија и дали Стумари или соработниците на содржината генерирана од корисник се советуваат за можноста за такви штети. Ниту Стумари ниту соработниците на содржина генерирана од корисник се одговорни за каква било лична повреда, вклучително и смрт, предизвикана од ваша употреба или злоупотреба на услугата или содржината генерирана од корисник.

 

 1. Ослободување и обештетување.

 

 1. Вие се согласувате да го обесштетите и да држите безопасни Стумари од и против сите побарувања и трошоци, вклучително и адвокатски такси, кои произлегуваат од вашата употреба на веб-страницата и услугата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на вашето кршење на овој Договор.

 

 1. Ако имате спор со еден или повеќе корисници, го ослободувате Стумари од побарувања, барања и штети (вистински и последователни) од секаков вид и природа, познати и непознати, кои произлегуваат од или на кој било начин поврзани со вакви спорови. Ако сте жител на Калифорнија, се откажувате од Калифорнискиот граѓански законик §1542, кој вели: „Општо издание не се однесува на побарувања кои доверителот не ги познава или се сомнева дека постојат во негова корист за време на извршувањето на ослободувањето, што ако познати од него, мора да имаат материјално влијание врз неговата спогодба со должникот “.

 

 

 1. Измена на Услови на употреба. Стумари може да го измени овој Договор од време на време, и според дискреционо право на Стумари. Ние ќе им обезбедиме известување на корисниците за материјалните измени на овој договор (з) со испраќање на известување до примарната адреса за е-пошта наведена во вашата сметка, што ќе стапи на сила веднаш по испраќањето на оваа е-пошта и / или (ii) преку нашата веб-страница најмалку 30 дена пред да стапи на сила промената со објавување на известување на нашата почетна страница. Нематеријалните измени на овој договор ќе стапат на сила веднаш. Ние ги охрабруваме посетителите често да ја проверуваат оваа страница за какви било промени во овој Договор. Вашата континуирана употреба на Услугата по датумот на влегување во сила на ревидираната верзија на овој Договор претставува прифаќање на нејзините услови.

 

 1. Разно. Овој договор е контролиран со законот за Калифорнија. Вие, и вие сами, вие сте одговорни за сите обврски со кои се согласувате согласно овој договор. Ако сме вклучени во спојување или ние сме купени, ние може да го пренесеме овој Договор, сè додека вашите права се заштитени. Вие може да се согласите со овие услови само ако сте во можност да формирате обврзувачки договор во вашата држава. Овие услови, вклучително и нашата Политика за приватност, се целосен договор меѓу нас и не се применуваат други услови.

 

 1. Управувачки закон. Освен во онаа мерка што се применува на друг начин, овој Договор помеѓу вас и Стумари и каков било пристап до или користење на веб-страницата или услугата се регулирани со сојузните закони на Соединетите Американски Држави и законите на државата Калифорнија, без оглед одредби за конфликт на закон. Вие и Стумари се согласувате да се предадете на ексклузивната надлежност и местото на судовите лоцирани во Градот и округот Сан Франциско, Калифорнија, освен како што е предвидено подолу во овој Договор.

 

 1. Сериозност. Ако кој било дел од овој договор се смета за неважечки или неизвршен, тој дел од Договорот ќе се толкува како одраз на оригиналната намера на страните. Останатите делови ќе останат во полна сила и ефект. Каков било неуспех од страна на Штумари да спроведе какви било одредби од овој договор нема да се смета за откажување од нашето право за спроведување на таква одредба. Нашите права според овој договор ќе преживеат какво било прекинување на овој Договор.

 

 1. Ограничување на периодот на дејствување. Вие се согласувате дека секоја причина за акција поврзана или произлегува од вашата врска со Стумари мора да започне во рок од една година по причината за акцијата. Инаку, таквата причина за дејствување е трајно забранета.

 

 1. Арбитража. Доколку се појави спор меѓу вас и Стумари, би сакале да ви обезбедиме неутрално и економично средство за брзо решавање на спорот. Затоа, за какво било побарување (освен побарувања за забрането или правично олеснување или побарувања во врска со права од интелектуална сопственост) согласно овој Договор, секоја од страните може да избере да го реши секој спор што произлегува од овој Договор преку обврзувачка арбитража што не се појави на изглед. Страната што избира арбитража мора да ја иницира преку воспоставениот давател на алтернативни решенија за спорови („АДР“) меѓусебно договорени од страните. Давателот на АДР и страните мораат да ги почитуваат следниве правила: (а) арбитражата ќе се спроведе, по избор на странката која бара олеснување, преку телефон, преку Интернет или базирана само на писмени поднесоци; (б) арбитражата нема да вклучува личен изглед на страните или на сведоците, освен ако засебно не е договорено меѓу страните; и (в) која било пресуда за наградата донесена од арбитерот може да биде внесена во кој било надлежен суд.

 

 1. Не-доделување. Стумари може да ги додели или делегира овие Услови на употреба и / или Политиката за приватност на Стумари, во целост или делумно, на кое било лице или субјект во кое било време со или без ваша согласност. Вие не можете да доделите или делегирате никакви права или обврски според Условите за користење или Политика на приватност без претходна писмена согласност на Стумари, и секое неовластено доделување и делегирање од вас е неважечко.

 

 1. Наслови на оддели и резиме што не се поврзани. Во текот на овој договор, секој дел вклучува наслови и кратки резиме на следниве услови и услови. Овие наслови на оддели и кратки резиме не се правно обврзувачки.

 

 1. Комплетен договор. Овие Услови на употреба, заедно со Политиката за приватност на https://www.Stumari.com/privacypolicy, ја претставуваат целосната и ексклузивна изјава за договорот меѓу вас и Стумари. Овој Договор го надминува секој предлог или претходен договор усно или писмено, и сите други комуникации помеѓу вас и Стумари во врска со предметот на овој Договор. Овој договор може да се измени само со писмен амандман потпишан од овластен извршен директор на Штумари или со објавување од страна на Стумари на ревидирана верзија.

 

 1. Овластување за договор. Вие застапувате и гарантирате дека ако сте индивидуа, имате правна возраст да формирате обврзувачки договор; или дека ако се регистрирате во име на субјект, дека сте овластени да влезете и да го обврзете субјектот на овие Услови на употреба и да се регистрирате за Услугата.

 

Вие потврдувате дека сте ги прочитале овие Услови на употреба, ги разбирате Условите за користење и ќе бидете обврзани со овие услови.

 

Стумари, ДОО. Услови на употреба

Ефективно од 11 јули 2018 година

Резиме на Услови на употреба

За ваша погодност, Стумари го нуди ова резиме на нашите Услови на употреба во необврзувачки формат на резиме, како и целосните законски обврзувачки Услови на употреба веднаш по ова Резиме на Услови на употреба. Ве молиме, разберете дека ова не е целосен преглед на Условите за употреба на Стумари; тоа е преглед на значајни кориснички права и одговорности. Внимателно прочитајте го целиот документ за Услови на употреба. Покрај тоа, имајте предвид дека со пристапување или користење на кој било дел од оваа веб-страница на Стумари, вие се согласувате да бидете обврзани со нашите целосни Услови на употреба утврдени веднаш по Резимето на Условите за употреба. Ако не се согласувате со сите услови за нашите целосни Услови на употреба, тогаш не можете да пристапите до веб-страницата на „Стумари“ или да користите некој од нашите услуги.

 • Стумари обезбедува платформа за соработка и комуникација помеѓу правните професионалци („Корисници на консултанти“) и корисниците кои бараат правна помош. („Правни клиенти“). Стумари не е правна фирма, адвокатска упатување или агенција за вработување и не гарантира резултати. Ве молиме, користете го Stumari одговорно и ве молиме прочитајте повеќе за нашата услуга во Дел 2 подолу.

 

 • Вие сте одговорни за безбедноста на вашата сметка и за сите активности што се одвиваат под вашата сметка. Прочитајте повеќе за одговорностите на корисниците во Поглавје 3 подолу.

 

 • Одредено однесување, како што е користењето на услугата за нелегална активност, не е дозволено на Стумари. Прочитајте повеќе за однесувањето на корисниците во Дел 4 подолу.

 

 • Одредени содржини, како што се закани за постови или содржина што ги крши правата на интелектуална сопственост на друга страна, не е дозволена на Стумари. Стумари има право да ја отстрани содржината генерирана од корисници што ги крши нашите правила. Прочитајте повеќе за содржината генерирана од корисник во Дел 5 подолу.

 

 • Одредени специјални услови ги регулираат корисниците на консултанти на Stumari. На пример:
 • Корисници на консултанти не се вработени или агенти на Стумари.
 • Со Stumari не се формира врска адвокат-клиент и не се јавува никаква должност за доверливост, преку употреба на веб-страницата Stumari, вклучително и објавување на работни места.
 • Односот адвокат-клиент може да се формира преку употреба на услугата помеѓу правни клиенти и корисници на консултанти.
 • Корисниците на консултанти се единствено одговорни да обезбедат дека сите информации, застапувања или реклами што ги објавуваат на веб-страницата Stumari се во согласност со сите важечки закони и правила на професионално однесување.
 • Стумари не дава никаква гаранција за правната способност, компетентност или квалитет на корисниците на консултанти кои можат да бидат наведени на нашата веб-страница

 

 • Корисници на консултанти Корисниците се слободни да создаваат и одржуваат профил на веб-страницата на Стумари. Додека Stumari прави комерцијално разумни напори да ја потврди лиценцата на консултантот на корисникот за практикување на закон, Stumari не дава никакви претстави за позадината на квалификациите на корисникот или квалификациите.
 • Корисникот на консултанти може да стане „Проверен корисник на консултанти“ со тоа што ќе му понуди на Стумари дополнителна потврда дека е активен, лиценциран адвокат и со добра состојба да практикува закон. Проверените консултанти Корисници исто така можат да платат такса за пристап до дополнителни услуги на Stumari и алатки за управување со практики. Стумари не ги одобрува ниту ги препорачува корисниците на консултанти и одговорност е на правниот клиент да преземе мерки на претпазливост пред да ангажира корисник на консултанти за правна работа.
 • Нема правни клиенти за трошоците да објават барање за работа на Стумари или да користат кој било од алатките или документите на Интернет. Услуга или такса за обработка (на пр. Надомест за кредитна картичка) може да се примени на фактури платени преку Стумари.

 

Прочитајте повеќе за корисниците на консултанти во Дел 6 подолу.

 

 • Стумари е во согласност со безбедносните пристаништа за акт за дигитален милениум за авторски права. Доколку сметате дека материјалите лоцирани на или се поврзани со Stumari ги кршат вашите авторски права, вие сте охрабрени да го известите Stumari во согласност со Политиката за авторско право на дигитален милениум на Stumari. Ве молиме, прочитајте повеќе за Политиката за ДМКА на Стумари во Дел 8 подолу.
 • Стумари може да ви испрати е-пошта како дел од својата услуга. Може да се откажете од комуникациите со е-пошта. Прочитајте повеќе за комуникациите со е-пошта во делот 10 подолу.
 • Стумари може да ги менува овие услови во секое време. Како и да е, Стумари ќе ве извести за материјалните промени во условите со објавување на нејзината почетна страница и / или испраќање на е-пошта на адресата за е-пошта што сте ја доставиле до Стумари по регистрацијата. Ве молиме, прочитајте повеќе за измената на овие услови на употреба во Дел 17 подолу.
 • Погледнете ја Политиката за приватност на Stumari за повеќе информации во врска со правата на корисниците на Stumari.

 

Погледнете ги целосните Услови за повеќе информации.

 

Ви благодариме што го избравте Стумари како платформа за вашето правно искуство. Следниве Услови на употреба ја регулираат целата употреба на услугата преку веб-страницата лоцирана на https://www.Stumari.co и целата содржина, услуги и производи достапни на или преку Интернет-страницата. Ние разбираме дека читањето на договори за Услови на употреба е скучна, но ве молиме прочитајте го овој договор внимателно пред да ја користите веб-страницата „Стамари“. Тој разговара за природата на услугата на Стумари; правилата што Штумари очекуваат корисниците да ги следат на нашата веб-страница и неговата услуга; односот помеѓу Стумари, нашите корисници и нашите консултанти корисници; и правните детали што ги контролираат овие правила и односи. Бидејќи е толку важен договор меѓу нас и вас, нашите корисници, се обидовме да го направиме што е можно појасен и лесен за корисниците.

 

Со пристапување или користење на кој било дел од веб-страницата, вие се согласувате дека ќе бидете обврзани со условите на овој договор. Ако не се согласувате со сите услови и правила на овој договор, тогаш не можете да пристапите на Интернет-страницата или да користите некоја од нашите услуги. Интернет-страницата е достапна само за лица кои имаат најмалку 18 години.

______________________________________________________________________

 

Услови на употреба Stumari

 

Дефиниции. Следниве изрази се користат во текот на овие Услови на употреба и имаат специфични значења. Треба да знаете што значи секој од овие поими.

 

 1. Терминот „Услуга“ се однесува на услугите што ги дава Стумари, вклучително и без ограничување на пристап до интернет заедницата на Стумари; алатки за комуникација; решенија за управување со документи и складирање; и услуги за плаќање. Стумари не обезбедува услуга за упатување адвокати или служи како агенција за вработување. Ние обезбедиме место за нашите корисници да се сретнат и разменуваат информации со нашите корисници на консултанти.
 2. Терминот „Договор“ (кој исто така може да се наведе тука како овие „Услови на употреба“) се однесува колективно на сите услови, услови и известувања содржани или упатени во овој документ.
 3. „Веб-страницата“ се однесува на веб-страницата на „Стамари“ лоцирана на https://www.Stumari.com, сите поддомени и поддомени, како и целата содржина, услуги и производи достапни на или преку Интернет-страницата.
 4. „Стумари“, „Ние“ и „Нас“ се однесуваат на Стумари, АД, како и на нашите филијали, директори, подружници, службеници и вработени. Корисници на консултанти не се дел од Стумари.
 5. „Корисникот“, „Вие“ и „Твојот“ се однесуваат на лицето, компанијата или организацијата што ја посетил или користи веб-страницата и / или услугата. Корисникот може да биде правен клиент, консултант корисник, или, ниту, ниту.
 6. „Корисници на консултанти“ се однесуваат на регистрирани корисници на консултанти во правната област, кои можат да комуницираат со и да обезбедуваат договорна или консултативна работа со правни клиенти или на други консултанти корисници преку Услугата. Корисници на консултанти не се вработени или агенти на Стумари. Погледнете во Дел 6 од овој договор за повеќе информации во врска со корисниците на консултанти.
 7. „Правни клиенти“ се однесуваат на 1) Корисници кои поднесуваат барања за предлози од консултантски корисници за давање правни услуги за надоместок („Работни места“); и 2) Корисници кои се договараат со Кориснички консултанти за дополнителна работа, што, за целите на Дел 7 подолу, може да вклучуваат трајно вработување, надвор од првичното работно место што го воспостави односот Советник Корисник-правен клиент. Корисниците на консултанти можат да достават предлози („Понуди“) за такви работни места и може да воспостават услови за врска со правниот клиент преку потпишано писмо за ангажман или друг писмен договор. Погледнете во Дел 6 (б) за повеќе информации за работни места, понуди и правни клиенти
 8. „Содржина“ се однесува на содржина прикажана или прикажана преку Интернет-страницата, вклучително без текст, ограничувања, информации, податоци, статии, мислења, слики, фотографии, графики, софтвер, апликации, видео записи, аудио записи, звуци, дизајни, одлики, и други материјали што се достапни на веб-страницата. Содржината вклучува, без ограничување, содржина генерирана од корисник, која може да ја достави секој корисник на Stumari (правен клиент или консултант корисник).

 

 1. За Службата Стумари.

Службата Стумари е платформа за соработка и комуникација помеѓу правните професионалци и оние кои бараат правна помош. Службата Стумари обезбедува пристап до виртуелната заедница на Стумари на професионални корисници на консултанти; лесна соработка преку алатките за управување со комуникацијата на Штумари; управување и складирање на документи; и едноставни, безбедни алатки за плаќање и фактурирање.

 

 1. Стумари не е адвокатска фирма. Стумари не нуди правно застапување. Стумари не нуди правни совети, правни мислења, препораки, упати или советување. Корисници на консултанти не се вработени или агенти на Стумари. Стумари не е вклучен во договори помеѓу Корисници или во застапеност на Корисници. Во ниту еден момент не може Stumari да биде одговорен за постапките или пропустите на кој било корисник на консултант кој врши консултантски услуги за вас.

 

 1. Стумари не е служба за упатување адвокати или агенција за вработување. Стумари не е услуга за упатување адвокат или агенција за вработување. Стумари не избира или одобрува ниту еден индивидуален корисник на консултанти за услуга на правен клиент. Додека Stumari користи разумни комерцијални напори за да потврди дека регистрираните корисници на консултанти се лиценцирани адвокати, ние не правиме никаква гаранција, гаранција или застапување за правната способност, компетентност, квалитет или квалификации на кој било корисник на консултанти. Стумари не гарантира ниту гарантира дека Корисниците на консултанти се опфатени со осигурување од професионална одговорност. Стумари ги охрабрува правните клиенти да истражуваат кој било Корисник на консултанти пред да прифатат професионален совет.

 

 1. Стумари не гарантира за ниту еден од своите корисници. Стумари едноставно обезбедува платформа на која оние што бараат правна помош можат да комуницираат и да комуницираат со правни професионалци. Стумари не одобрува ниту еден од своите корисници на консултанти и не ги санкционира изјавите што консултантите корисници ги прават на платформата. Стумари не застапува за квалификациите на давателите на правни услуги кои не се на адвокат.

 

 1. Стумари не гарантира резултати. Од време на време, правните клиенти можат да доставуваат преглед на корисници на консултанти; овие прегледи не претставуваат гаранција, гаранција или предвидување во врска со исходот од какви било идни правни работи. Стумари нема да има никаква одговорност или одговорност за каква било содржина генерирана од корисници или правни совети со кои се среќавате на или преку веб-страницата, а секоја употреба или потпирање на содржина генерирана од корисник или правни совети е исклучиво на ваш ризик.

 

 1. Употребата на Stumari не создава врска на адвокат-клиент со Stumari. Стумари не нуди правни совети или услуги. Секоја употреба на Службата Стумари не е наменета и не ја создава врската меѓу адвокатот и клиентот. Секоја комуникација преку Stumari може да не се смета за доверлива. Стумари не е одговорен за постапките или пропустите на кој било корисник на консултант кој врши консултантски услуги за вас.

 

 

 1. Одговорности на корисниците. Вие, и вие сами, вие сте одговорни за вашата сметка и за сето она што се случува додека сте најавени или користите вашата сметка. Вашата безбедност е ваша одговорност.

 

 1. Безбедност на корисничка сметка. Ако се регистрирате за Услугата, ќе создадете персонализирана сметка која вклучува уникатно корисничко име и лозинка за пристап до Услугата и за примање пораки од Stumari. Вие сте одговорни за одржување на безбедноста на вашата сметка и вие сте целосно одговорни за сите активности што се случуваат под сметката и за сите други дејствија преземени во врска со сметката. Вие се согласувате веднаш да го известите Стумари за каква било неовластена употреба на сметка или какви било други нарушувања на безбедноста. Ние нема да бидеме одговорни за какви било обврски, загуби или штети кои произлегуваат од неовластена употреба на вашиот компјутер, мобилен уред или друг компјутерски уред и / или сметка. '

 

 1. Односи со корисници на консултанти. Бидејќи не можеме да гарантираме соодветност на кој било од нашите корисници на консултанти за вашите специфични потреби, ги охрабруваме правните клиенти да истражуваат кој било корисник на консултанти пред да прифатат професионален совет. Правните клиенти исто така можат да побараат писмен договор за правно ангажирање во кој ќе ги наведете условите, обемот, ограничувањата и условите на застапувањето.

 

 1. Нема потпирање на содржина генерирана од корисници. Содржината генерирана од корисникот објавена на Интернет-страницата, како што се блог-постови, е дадена само за информативни цели, без уверување дека содржината генерирана од корисникот е вистинска, точна или точна. Содржината генерирана од корисници не е замена за професионални правни совети или застапување за да понуди правен совет во врска со конкретни факти. Вие не треба да одложувате или да престанувате да барате правни совети или да не ги почитувате професионалните правни совети засновани на содржина генерирана од корисници. Одложувањето во барањето на ваков правен совет може да резултира во откажување од какви било побарувања што може да ги имате, во зависност од важечкиот статут (и) на ограничување. Содржината генерирана од корисници не е регулирана од ниту една држава или национална адвокатска комора.

 

 1. Усогласеност со законите. Вие застапувате и гарантирате дека: (i) имате надлежност и имате законска возраст во ваша надлежност, да се обврзете на овој договор; (ii) Вашата употреба на услугата ќе биде исклучиво за целите што се дозволени со овој договор; (iii) вашата употреба на Услугата нема да ги наруши или злоупотреби правата на интелектуална сопственост на трета страна; и (iv) Вашата употреба на Услугата ќе биде во согласност со сите локални, државни и федерални закони, правила и регулативи и со сите други политики за Стумари.

 

 1. Користете и спроведете ограничувања. Дозволено е да ја користите услугата сè додека следите неколку основни правила. Следниве ограничувања за употреба и ограничувања на однесувањето се основните правила што ги очекуваме корисниците да ги следат при користење на услугата. Ние не сме одговорни за содржината што ја објавуваат нашите корисници и имаме право да затвориме сметки ако треба.
 2. Забранета содржина. Вие се согласувате дека нема под никакви околности да пренесувате содржина (вклучувајќи софтвер, текст, слики или други информации) што
 3. е противзаконски или промовира противзаконска активност
 4. клевета, малтретира, злоупотреби, се заканува или поттикнува насилство кон која било личност или група

iii. е порнографски, дискриминаторски или на друг начин ја жртвува или заплашува индивидуа или група врз основа на религија, пол, сексуална ориентација, раса, етничка припадност, возраст или инвалидитет

 1. е спам, е машински или случајно создаден, претставува неовластено или несакано рекламирање, ланец писма, која било друга форма на неовластена апелација, или која било форма на лотарија или коцкање;
 2. содржи или инсталира какви било вируси, црви, малициозен софтвер, тројански коњи или друга содржина што е дизајнирана или има за цел да го наруши, оштети или ограничи функционирањето на кој било софтвер, хардвер или телекомуникациска опрема или да оштети или добие неовластен пристап до какви било податоци или други информации на која било трета страна;
 3. крши на кое било сопствено право на која било страна, вклучително патент, трговска марка, трговска тајна, авторско право, право на рекламирање или други права

vii. обелоденува секое лице или субјект, вклучително и наши вработени или претставници; или

виии. ја нарушува приватноста на која било трета страна.

 

 1. Корисниците мора да бидат над 18-годишна возраст. Вие претставувате дека сте над 18 години. Stumari не ја насочува нашата содржина кон деца или тинејџери под 18 години и ние не дозволуваме ниту еден Корисник под 18 години на нашата услуга. Ако дознаеме за кој било Корисник под 18 години, ние веднаш ќе ја прекинеме сметката на Корисникот.

 

 1. Нема одговорност за интеракции со корисници; Стумари може да ги следи интеракциите. Секоја одговорност, загуба или штета што се јавува како резултат на какви било интеракции со корисници, вклучително, без ограничување, работни објавувања, што ги внесувате или примате преку вашата употреба на Услугата, е само ваша одговорност. Според наше мислење, ние или технологијата што ја користиме, можеме да ги следиме и / или да ги запишеме вашите општи интеракции со Услугата, иако не и спецификите на вашите правни интеракции.

 

 1. Право на прекинување на сметките. Имаме право (иако не и обврска), според наше дискреционо, да утврдиме дали некое однесување на Корисникот е соодветно или во согласност со овие Услови на употреба, или да го прекине или негира пристапот и користењето на Услугата на кој било Корисник за кој било причина, со или без претходно предупредување.

 

 1. Содржина генерирана од корисник. Вие ја поседувате вашата содржина, но ни дозволувате одредени права на тоа, за да можеме да ја прикажеме и споделуваме содржината што ја објавувате. Имаме право да отстраниме содржина ако треба.

 

 1. Одговорност за содржината генерирана од корисникот. Може да создадете содржина, напишана или на друг начин, додека ја користите Услугата („Содржина генерирана од корисник“). Вие сте единствено одговорни за содржината и за каква било штета што произлегувате од содржината генерирана од корисник што ја објавувате, испраќате, водите до или на друг начин ја ставате достапна преку Услугата, без оглед на формата на таа содржина. Секоја одговорност, загуба или штета што се јавува како резултат на употреба на која било содржина генерирана од корисник што ја ставате достапна или пристапувајте преку вашата употреба на Услугата, е единствено ваша одговорност. Ние не сме одговорни за какво било јавно прикажување или злоупотреба на вашата содржина генерирана од корисници.

 

 1. Право на објавување. Вие претставуваат и гарантирате дека имате право да ја објавите целата содржина генерирана од корисник што сте ја доставиле. Поточно, гарантирате дека целосно ги испочитувавте лиценците на трети лица што се однесуваат на содржината генерирана од корисник и ги презедовте сите неопходни чекори за да ги поминете, за да ги завршите корисниците сите потребни услови.

 

 1. Stumari може да ја измени или отстрани содржината. Имаме право (иако не и обврска), според наше дискреционо право, да утврдиме дали содржина генерирана од корисник е соодветна или во согласност со овие Услови на употреба, или да одбиеме или отстраниме содржина генерирана од корисник што, според наше разумно мислење , крши каква било политика на Stumari или е на кој било начин штетен, несоодветен или непристоен. Понатаму, Стумари го задржува правото да прави форматирање и уредување и промена на начинот на прикажување на која било содржина генерирана од корисник на веб-страницата.

 

 1. Сопственост на содржина генерирана од корисници. Освен содржината што потекнува од Стумари, ние не бараме сопственост на содржина што се пренесува, складира или обработува на вашата сметка. Вие ја задржувате целата сопственост, контрола и одговорност за содржината генерирана од корисник што ја објавувате. Може да го контролирате пристапот до вашата содржина генерирана од корисник преку поставките на вашата корисничка сметка.

 

 1. Грант за лиценца. Единствено за да му дозволите на Stumari да ја користи содржината што ја испраќате во Службата разумно без да ги нарушувате правата што ги имате во неа, ни ги давате следниве права: со објавување на која било содржина преку Интернет-страницата, вие експлицитно им даватете на Стумари и на нашите наследници светски, подлиценски, целосно - платено и бесплатно, и неексклузивно лиценца за користење, репродукција, прикажување, модификација, адаптирање, дистрибуција и извршување на содржината во врска со деловните цели на Стумари. Оваа лиценца не му дава право на Стумари да продаде содржина генерирана од корисници или на друг начин да ја дистрибуира надвор од нашата веб-страница. Оваа лиценца ќе престане во моментот кога содржината ќе се отстрани од веб-страницата.

 

 1. Корисници на консултанти Корисници на консултанти се независни правни професионалци кои нудат вршење консултантски услуги за потенцијални правни клиенти. Тие не се вработени во Стумари.

 

 1.     Без врска адвокат-клиент преку употреба на веб-страница. Користењето на веб-страницата „Стамари“ може да не создаде однос на адвокат-клиент со корисници на консултанти. Информации објавени или ставени достапни на или преку веб-страницата, вклучувајќи, без ограничување, какви било одговори на правни прашања поставени на Интернет-страницата; информации во упатствата и документите на Стамари; информации објавени јавно на веб-страницата; или информацијата испратена во несакана порака до Корисникот не е наменета како правен совет, не е доверлива и не создава врска на застапник-клиент. Се смета за содржина генерирана од корисник.

 

 1. Односи право-клиент преку употреба на услуги. Односот адвокат-клиент може да се формира преку употреба на Услугата само меѓу корисниците и консултантите. Правните клиенти можат да објавуваат работни места преку услугата. Корисниците на консултанти можат да достават понуди и да преговараат за детали за овие работни места пред приемот. По прифаќањето, обемот на застапување на корисник на консултант е строго ограничен на прашањето договорено во Понудата, освен ако правниот клиент и консултантот Корисник не го официјализираат нивниот аранжман преку потпишано писмо за ангажман или друг писмен договор, во тој случај најновиот писмен договор би заземе предност пред претходно прифатен предлог. Понудата не е замена за лична или телефонска консултација со адвокат овластен да практикува во ваша надлежност во врска со вашето специфично правно прашање и не треба да се потпирате на информациите содржани во понудата како правен совет. Стумари вложува сите разумни напори да ја обезбеди приватноста на понудите и другите лични пораки на нашата услуга, но не може да гарантира доверливост. Комуникациите што бараат доверливост треба да се одвиваат надвор од Службата Стумари, како преку телефон.

 

 1. Одговорности на корисниците. Корисниците на консултанти се единствено одговорни да обезбедат дека сите информации, побарувања или реклами што ги објавуваат или ги поставуваат на Интернет-страницата, вклучително и без ограничување Содржина генерирана од корисник, и какви било комуникации што можат да ги имаат со потенцијалните клиенти преку веб-страницата или услугата, целосно ги исполнуваат сите применливи закони и правила на професионално однесување, вклучително и оние што се однесуваат на неовластено практикување на закон и оние што ја регулираат формата, начинот или содржината на комуникациите со клиентите, рекламирањето или други работи.

 

 1. Плаќање на корисници на консултанти. Одредени специфични услови ги регулираат корисниците на консултантите и плаќањето.

 

 1.          Стумари не е договорна страна. Правните клиенти можат да се договорат со корисници на консултанти преку објавување и прифаќање на работни места. Ваквите договори се одвиваат исклучиво помеѓу правниот клиент и корисникот на консултантите. Стумари нема да биде договорна страна за какви било договори за работни места поднесени преку нашата служба, освен ако не е објавен од службеникот на Стамари. Стумари ги олеснува овие договори со снабдување на платформа за алатки за управување со комуникација и алатки за плаќање.

 

 1.         Сите правни такси се плаќаат на корисниците на консултанти. Стумари не дава правни услуги и не наплатува за правни услуги. Плаќањата направени на корисниците на консултанти преку платформата за наплата на Стумари се префрлаат директно на сметката за плаќање на консултантот Корисник, помалку од надоместоците за поврзани услуги и процеси (на пр. Такси за кредитни картички).

 

iii. Корисниците на консултанти ќе добиваат плаќање преку услугата за сите трансакции на корисници. Корисниците на консултанти кои добиваат работни места преку услугата, ќе добијат исплата преку услугата за сите трансакции поврзани со тој корисник, вклучително и последователни трансакции кои не мора да бидат поврзани со почетната работа. Доколку правен клиент е или не е подготвен или не може да плати преку „Стумари“, Корисникот-консултант се согласува да го извести „Стумари“ за секој нов аранжман за плаќање. Плаќањето од страна на правен клиент на кориснички консултант, извршено надвор од услугата без претходно известување до Стумари, претставува целосно откажување од обете страни од гаранцијата за плаќање / заштитата на спорот на Стумари, дискутирано во Делови 14 и 15 подолу, дури и ако тие се однесуваат на претходните плаќања направени во рамките на услугата.

 

 1. Промотивни кодови и кредити. Стумари може, по свое дискреционо право, да создаде промотивни кодови што можат да бидат откупени за кредитна сметка, или други карактеристики или придобивки поврзани со услугите на Корисникот на консултант, подлежи на следниве услови и сите дополнителни услови што Стумари ги воспоставува на основа на промотивен код ( "Промо кодови"). Одредени специфични услови ги регулираат корисниците на консултантите и плаќањето.
 2.          Употребата на промо-кодовите не подразбира врска на адвокат-клиент. Од време на време, правните клиенти можат да имаат пристап до попусти обезбедени од Stumari кои, делумно, ги користат средствата на Stumari за да платат за дел од правните такси што ги плаќале правните клиенти на консултантски корисници. Употребата на вакви купони не значи никаков однос на адвокат-клиент помеѓу Стумари и Кориснички консултанти, каде што купонот се користи за какви било платени наплати од правен клиент.
 3. Промо кодовите мора да ги користат нивната наменета публика, за нивната намена и на законски начин.

 

Пром-шифрите не смеат да бидат дуплирани, продадени или пренесени на кој било начин, или да бидат достапни на пошироката јавност (без разлика дали е објавено на јавен форум или на друг начин), освен ако не е изрично дозволено од Стумари. Пром-кодовите немаат пари во вредност и може да истечат или оневозможат Stumari во кое било време, за која било причина, пред вашата употреба. Стумари го задржува правото да го задржи или одземе кредити или други одлики или придобивки добиени со употреба на промо кодови од страна на вас или кој било друг корисник, во случај Стомари да утврди или верува дека употребата или откупувањето на Промо-кодот е во грешка, измама, незаконски, или кршење на важечките услови за промо-код.

 

 1. Корисници на корисници за вработување кај корисници на консултанти.

 

7.1      Надоместок за успех за вработување.  Во случај консултантскиот корисник да прифати понуда за вработување („опфатено вработување“) направено од Корисник (секој, „Корисник на работодавач“), без разлика дали е на неопределено или определено време, за време или во рок од осумнаесет (18) месечен период (таков период, „периодот на опфатена понуда“) откако корисникот на консултантот ќе ја започне почетната работа за тој корисник (секоја, „опфатена понуда“), ќе се применуваат следниве услови и правила:

 

 1. За корисници на консултанти.

Секој корисник на консултанти се согласува дека (1) доколку добиете Покриена понуда, веднаш ќе го известите Стумари за почетниот датум на опфатено вработување („датум на започнување“) и клучните услови на таквата Покриена понуда (и веднаш да го известите Стумари писмено) тој датум на започнување или да понудите промена на термините во кое било време), (2) ќе му дадете на Стумари (а) копија на целосно извршена Покриена понуда, или (б) да извршите документ помеѓу вас, Корисникот на работодавачот и Стумари кој наведува материјал услови за вработување, вклучително, меѓу другото, Датум на започнување и компензација, веднаш по потпишувањето на опфатената понуда за вработување помеѓу вас и Корисникот на работодавачот („Датумот на ефективно“), како што се бара во писмена форма од страна на Стумари, и (3) вие навремено ќе го извести Стумари писмено по завршувањето на работниот однос како вработен во случај дека (а) Корисникот на работодавач го прекине Вашето опфатено вработување засновано на незадоволително работење во рок од деведесет (90) дена од денот кога вашето опфатено вработување започна, или (б) доброволно го прекинувате вашето опфатено вработување во рок од деведесет (90) дена од денот кога започна вашето опфатено вработување. Во случај пред датумот на започнување, вие или корисникот на работодавачот да изберете да не започнете работен однос, за кој размислува Опфатената понуда, веднаш ќе го известите Стумари писмено.

 

 1. За корисници на работодавачи

Кога Корисникот на консултант ја прифаќа вашата опфатена понуда, вие се согласувате да платите успех за Стумари (секоја, „Надомест за успех“) еднаков на следниот процент од основната плата на консултантот Корисник, утврдена во Опфатената понуда („База на корисникот на консултантот“) Плата “), кој износ се должи и се исплатува не подоцна од триесет (30) дена по датумот на започнување и на друг начин во согласност со првата реченица на секоја од Дел 13.б. и Дел 13.д. тука:

Ако Датумот на започнување се случи на или пред следниот број на денови по започнувањето на првичниот процент на плата за работната основа База на работни односи Консултант корисник-корисник

1-182 дена 15%

183-365 дена 10%

366-550 дена 5%

551 0 дена XNUMX%

 

Со прифаќање на овие Услови на употреба, Корисникот на работодавач се согласува дека Стумари е овластен веднаш да ја фактурира сметката на Работодавецот Корисник за сите Надоместоци што треба да се платат на Слумари за понатаму и дека не е потребно дополнително известување или согласност.

 

 

7.2 Одредби за такси за успех.

 

И покрај горенаведеното, во случај на спор за наплата за успех, доколку Корисникот на работодавач може да утврди дека Корисникот на работодавач имал активен процес (како што е дефинирано подолу) со Корисникот на консултантот пред да се користи веб-страницата и / или услугата на Стумари (на пр., Корисникот на консултантот веќе го започнал процесот на интервју со корисникот на работодавач и таквиот процес не бил прекинат, или Корисникот на работодавач ја добил биографијата на Корисникот на консултант од агенција за вработување или директор и беше под активна разгледување од корисникот на работодавачот), корисник на работодавачот може да биде ослободени од плаќање на надоместокот за успех. Сепак, конечното утврдување за тоа дали Надоместокот за успех е должен од корисникот на работодавачот за прифатена понудена понуда, ќе биде на дискреционо право на Стумари. За целите на ова, „Активен процес“ значи континуирана директна, интерактивна комуникација, во активен контекст на вработување или ангажирање, доколку не е донесена одлука за ставање на кандидат во мирување или одбивање, во рок од три (3) месеци пред употреба веб-страницата и / или услугите за корисник на консултант кој постои во системот за следење на апликантите Кориснички корисник или кој е поднесен од агенција за регрутирање.

 

Доколку сте корисник на работодавач кој ја користи нашата веб-страница и / или услугата, вие се согласувате со овие одредби за такса за успех. Ако не се согласувате со ниту една од овие одредби, ве молиме веднаш прекинете ја вашата сметка и престанете да ја користите нашата веб-страница и услуги ВАШАТА ОБВРСКА да плаќате СЕКОЈ УСЛОВИ НА УСПЕШНИЦИ ALLЕ СЕ ОБУУВАТЕ СЕКОЈ ТЕРМИНАЦИЈА ИЛИ МОДИФИКАЦИЈА НА ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА Доколку корисник на работодавач ја заобиколи нашата страница и / или услугите откако ќе открие корисник на консултант преку нашата веб-страница и / или услуги и последователно го ангажира корисник на консултант, на корисникот на работодавачот ќе му се исплати надомест за успех еднаков на 25% од основната плата на консултантот Корисникот и Стумари можат, според своето дискреционо право, да ја прекинат сметката Stumari на корисникот на работодавачот.

 

7.3      Наплата

 

Ако (а) корисник на работодавач ангажира консултант за корисници и го прекине вработувањето на Корисникот консултант врз основа на незадоволително работење во рок од деведесет (90) дена од датумот на започнување, (б) консултант за корисници доброволно го прекинува работниот однос во рок од деведесет (90) дена од датумот на започнување, или (в) консултантот за корисници не започнува со вработување затоа што или корисник на работодавачот или консултантот за корисници избираат да не го започнат работниот однос предвиден во опфатената понуда (секоја, „настан за прекинување“), по писмено прием и потврда на ваквите информации, Стумари целосно ќе му ги врати на корисникот на работодавачот Надоместокот за успех во врска со завршувањето на консултантот за корисници.

 

 1. Содржина од трета страна. Може да има содржина од трети страни на веб-страницата на Стумари, како што се блог-натписи напишани од други корисници или линкови до други веб-страници. Бидејќи не можеме да ја контролираме таа содржина, ние не сме одговорни за таа содржина или за веб-страниците со кои може да се поврзе содржината.

 

 1. Пристап до содржина на трети страни. Користејќи ја услугата, ќе можете да пристапите до содржината што припаѓа на или потекнува од трети страни („Содржина на трети страни“). Вашата употреба на услугата е согласност за Стумари да ви ја претстави оваа содржина. Вие ја потврдувате целата одговорност и ја преземате целата опасност за вашата употреба на содржина на трети страни.

 

 1. Нема одговорност за содржината на трети страни. Како дел од Услугата, Stumari може да ви обезбеди пригодни врски до веб-страниците на трети страни, како и други форми на содржина на трети страни. Овие врски се обезбедуваат како учтивост за претплатниците на Сервис. Ние немаме никаква контрола врз веб-страниците или содржината на трети страни или промоциите, материјалите, информациите, стоките или услугите што им се достапни. Врскајќи со таква содржина, ние не претставуваме или имплицираме дека прифаќаме или одобруваме, ниту пак сме одговорни за точноста или веродостојноста на какво било мислење, совети или изјава дадени од странки, освен Стумари. Ние не сме одговорни за содржината на трети страни достапна преку нашата веб-страница. Ако одлучите да ја напуштите веб-страницата и да пристапите до содржина на трети страни, тоа го сторите на ваш сопствен ризик и треба да бидете свесни дека нашите услови и правила повеќе не управуваат. Треба да ги разгледате важечките услови и правила, вклучително и практиките за приватност и собирање податоци, за каква било таква содржина.

 

 1. Нема овластување за употреба на содржина од трети страни. Овој договор не овластува да дистрибуирате, јавно прикажувате, јавно изведувате, ставате достапни, менувате или на друг начин да користите содржина на трети страни, освен ако тоа е дозволено со условите и условите на Стумари.

 

 1. Copyright Infringement и DMCA политика. Ако сметате дека материјалот лоциран или поврзан со Stumari ги крши вашите авторски права, ве молиме известете го Stumari во согласност со нашата политика за авторски права за дигитални милениуми.

 

 1. Престанок на сметки за повтори на повреди. Стумари ги почитува правата на интелектуална сопственост на другите и бара истото да го сторат и нашите корисници. Согласно 17 USC 512 (i) од Законот за авторски права на Соединетите Држави, ние ќе го прекинеме пристапот на Корисникот до и употреба на веб-страницата, доколку под соодветни околности, корисникот е решено да се повтори на авторските права или другите права на интелектуална сопственост на Стумари или други. Можеме да го прекинеме пристапот за учесници или корисници на кои им се утврдува постојано дека обезбедуваат или објавуваат заштитени содржини од трети страни без неопходни права и дозволи.

 

 1. Известувања за преземање DMCA. Ако сте сопственик на авторски права или агент на сопственик на авторски права и верувајте, со добра намера, дека сите материјали што се дадени на Услугата ги кршат вашите авторски права, може да поднесете известување согласно со Законот за авторски права за дигитален милениум (види 17 USC 512) („DMCA“) со испраќање на соодветно форматирано известување за преземање на писмено до назначениот агент за авторски права на Стумари на ул. 580 Маркет, # 500, Сан Франциско, Калифорнија 94104.

 

 1. Одговор на известувања за преземање DMCA. Ако Стумари преземе акција како одговор на известувањето за повреда, ќе се обиде да ја искористи верата да се поврзе со странката што ги ставила достапните такви содржини преку најновата адреса за е-пошта, доколку ги има, обезбедена од таа страна до Стумари. Секое известување за повреда на DMCA може да биде доставено до странката што ја ставила достапната содржина или на трети страни, како што е ChillingEffects.org.

 

 1. Контра-известувања. Ако верувате дека вашата содржина генерирана од корисник, која е отстранета од веб-страницата, не прекршува или имате овластување од сопственикот на авторските права, агентот на сопственикот на авторските права или согласно законот, да ја објавувате и користите содржината што ја поднесовте на веб-страницата, можете да испратите правилно форматирана контра-известување до агентот за авторски права на Stumari користејќи ги информациите за контакт наведени погоре.

 

 1. Одговор на контра-известувања за DMCA. Ако контра-известување е добиено од агентот за авторски права на Stumari, Stumari може да испрати копија од контра-известувањето до оригиналната странка што се жали во кое се известува такво лице дека може да ја врати отстранетата содржина за 10 работни дена. Освен ако сопственикот на авторските права не поднесе постапка за барање судски налог против давателот на содржина, член или корисник, отстранетата содржина ќе биде вратена на Интернет-страницата во 10 до 14 работни дена по приемот на контра-известувањето.

 

 1. Известување за интелектуална сопственост. Стумари ја задржува целата сопственост на нашата интелектуална сопственост, вклучувајќи ги и нашите авторски права, патентите и трговските марки.

 

 1. Без трансфер Стумари ја задржува сопственоста на сите права од интелектуална сопственост од секаков вид поврзани со веб-страницата и услугата, вклучувајќи ги применливите авторски права, патентите, трговските марки и другите права на сопственост. Други трговски марки, услужни марки, графика и логоа што се користат во врска со веб-страницата и услугата, можат да бидат трговски марки на други трети страни. Овој договор не пренесува од вас за вас никаква интелектуална сопственост на Stumari или трета страна, и сето право, назив и интерес за и на таквата сопственост ќе остане (како меѓу страните) само со нас. Ги задржуваме сите права што не се експлицитно ви се дадени според овој договор.

 

 1. Поточно, Stumari, Stumari.com и сите други трговски марки што се појавуваат, се прикажани, или се користат на веб-страницата или како дел од Услугата се регистрирани или трговски марки или обични ознаки на Stumari, Inc. Овие трговски марки не можат да бидат копирани , преземени, репродуцирани, користени, модифицирани или дистрибуирани на кој било начин, без претходно писмено одобрение од Стумари, освен како составен дел на која било овластена копија на содржината.

 

 1. Комуникации преку е-пошта. Ние користиме е-пошта и електронски средства за да останеме во контакт со нашите корисници.

 

 1. Потребни се електронски комуникации. За договорни цели, вие (i) се согласувате да примате комуникации од Стумари во електронска форма преку е-пошта што сте ја доставиле или преку Услугата; и (ii) се согласувам дека сите Услови на употреба, договори, известувања, обелоденувања и други комуникации што Stumari ви ги дава електронски ги исполнуваат сите законски услови што таквите комуникации би ги задоволиле доколку биле во писмена форма. Овој дел не влијае на вашите права што не се чекаат.

 

 1. Правно известување за Стумари мора да биде во пишување. Комуникациите направени преку е-пошта или системот за приватни пораки на Услугата нема да претставуваат правно известување до Стумари или некој од нашите службеници, вработени, агенти или претставници во која било ситуација кога за договор или со кој било закон или регулатива се бара известување за Стумари.

 

 1. Престанокот на мандатот. Може да го откажете овој Договор и да ја затворите вашата сметка во кое било време. Престанокот на Службата Стумари не ги прекинува врските или обврските на адвокатот-клиентот.
 2. Може да го раскинете овој договор. Ако сакате да го раскинете овој Договор или вашата сметка во Услугата, можете едноставно да престанете да го користите Stumari. Доколку сакате да ги избришете податоците за вашата корисничка сметка, контактирајте го Стумари на info@Stumari.com. Ние ќе ги задржиме и користиме вашите информации како што е потребно за да се придржуваат кон законските обврски, да решаваме спорови и да ги спроведуваме нашите договори, но забранувајќи ги законските услови, ќе го избришеме вашиот целосен профил во рок од 30 дена.

 

 1. Стумари може да го раскине овој договор. Стумари може да го прекине вашиот пристап до целиот или на кој било дел од веб-страницата во кое било време, со или без причина, со или без претходно известување, ефективно веднаш.

 

 1. Односи помеѓу адвокат и престанок на преживеаниот клиент. Прекинувањето на вашата врска со Стумари не влијае на вашата врска со кој било консултант или клиент што сте го задржале преку Службата Стумари. Сите правни, договорни и етички должности, обврски и одговорности преживуваат престанок на односот Стумари.

 

 1. Некои одредби преживеат престанок. Сите одредби од овој договор, кои по својата природа треба да преживеат престанок, ќе преживеат престанок, вклучително, без ограничување, одредби за сопственост, одрекување од гаранција, обештетување и ограничувања на одговорноста.

 

 1. Плаќање и трансакции.

 

 1. Процес на плаќање. Плаќањето ќе се обработи како што е наведено во предлогот и / или фактурата и за тоа се согласиле правниот клиент и корисникот на консултантот. Кога работата (или негов сегмент како што е претходно договорено во писмена форма од Правниот клиент и Корисникот консултант) е обележана како завршена од Корисникот консултант, Стумари ќе го извести правниот клиент дека работата (или сегмент од него како што е претходно договорено во писмена форма од Правниот клиент и Корисникот консултант) е завршена. Потоа, Правниот клиент мора да ја плати договорената сума или да побара измена. Доколку Правниот клиент не преземе ништо по 10 дена, Стумари ќе има право да ја наплати кредитната картичка, банкарската сметка или сметката на PayPal на правниот клиент за целиот износ на договорената такса или неприкосновена фактура, вклучително и применлива услуга или обработка такси. Правниот клиент може да достави спорови околу плаќањето на info@Stumari.com под услов тој или таа да се придржува до другите услови утврдени во Дел 14 (Постапки за решавање на спорови за корисници на правни клиенти-консултанти).

 

 1. Одговорност за плаќање. Вие сте одговорни за сите такси, вклучувајќи даноци, услуги и такси за обработка, поврзани со вашата употреба на услугата. Со користење на услугата, вие се согласувате да му исплатите на Корисникот на консултанти преку Стумари износот договорен во Понудата или неспорната фактура и придружните трошоци за услугата и обработката, освен ако не ја оспорите фактурата со испраќање е-пошта на info@Stumari.com и да се придржувате на другите услови утврдени во Дел 15 (Правни процедури за решавање спорови од корисници-консултантски клиенти). Вие сте одговорни да ни дадете валидно средство за плаќање.

 

 1. Одговорност на Стумари. Стумари се согласува да ви претстави целосна фактура за секое плаќање однапред за наплата на вашата кредитна картичка или сметка на PayPal. Стумари се согласува да му исплати на важечкиот консултант Корисник за добиената сума, помалку сервиси или трошоци за обработка, доколку ги има.

 

 1. Овластување за плаќање. Со согласување со овие услови, вие му давате на Stumari дозвола да ја наплати вашата кредитна картичка преку-датотека, сметка на PayPal или други одобрени начини на плаќање за надоместоци што ги овластувате Stumari да ги задоволи. Во зависност од спецификациите на понудата, Stumari може да ви наплати еднократно или повторување. Вие го овластувате Стумари да ви наплати целосен износ што го должам на секој консултант Корисник преку Услугата, како и сите важечки услуги и услуги за обработка. За да се избегне сомнеж, во случај кога во конкретен случај, Кориснички консултант ги користи Услугите само за да ви фактурира за правни услуги, освен оние што се предмет на понуда, со ставање на вашата кредитна картичка или сметка на PayPal на датотека со Stumari или нашиот процесор за исплата на трети страни, вие го потврдувате и се согласувате дека се применуваат условите за плаќање утврдени во овој дел 12.

 

 

 1. Заверена гаранција за ограничено плаќање на корисник на консултант. Стумари гарантира исплата на секоја фактурирана корисничка фактура за консултант за завршување на работните места (или дел од истата како што е претходно договорено писмено од правниот клиент и консултантот корисник) за правни клиенти („Гаранција за ограничено плаќање“ на Стумари), предмет на следниве услови и правила („Услови за ограничена гаранција на плаќање“):

 

 1. Правниот клиент не успеа да ја задоволи фактурата на Потврден консултант (консултант на доларот), до крајот на десеттиот (10-ти) календарски ден по поднесувањето на фактурата (таков датум, „ Датум на исплата на правни клиенти “).

 

 1. Потврден корисник консултант му доставил на Стумари писмено барање за неплатена фактурирана сума (i) во рок од дваесет и еден (21) календарски ден, почнувајќи од денот веднаш по датумот на плаќање на правниот клиент (таков период, „Потврден Период на поднесување на побарувања за корисници на консултанти “) и (ii) детално да ги наведат фактите и околностите на работното место, вклучувајќи ги и сите образложенија дадени од правниот клиент за неговиот / нејзиниот неуспех да изврши такво плаќање и / или какво било образложение што адвокатот може добро верата шпекулира за тоа зошто клиентот одбива да плати (такво побарување, „Барање за ограничена гаранција за плаќање“). Неподнесувањето на барањето за ограничена гаранција за плаќање во рамките на периодот на поднесување на тврдењата на корисникот за потврден консултант претставува такво корисничко консултантско трајно одрекување од неговото или нејзиното право да ја добие неплатената фактурна сума од кое било лице или субјект, вклучувајќи ги и „Стумари“ и правниот клиент. До степен до кој Стумари утврди во своето единствено и апсолутно дискреционо право дека е комерцијално разумно да го стори тоа, тој може да ги продолжи напорите за наплата со Правниот клиент и доколку биде успешен, Потврдениот корисник на консултант ќе го добие својот / нејзиниот дел од собраната сума, минус сите разумни трошоци за наплата на Stumari од џеб, согласно со 12.е погоре.

 

 1. Во случај Потврден корисник консултант да достави Барање за ограничена гаранција за плаќање во рамките на Периодот на поднесување на тврдењата на корисникот, а таквото барање ги содржи информациите наведени во клаузулата 14.б. погоре, Стумари со добра намера ќе се обиде да работи со правен клиент и потврден корисник на консултант за период до седум (7) календарски дена од датумот на барањето за гарантирана ограничена исплата (таков период, „Спорна материја поврзана со плаќањето“ Период на медијација “) за решавање на прашањето што е предмет на Барањето за ограничена гаранција за плаќање („ Спорна материја поврзана со плаќањето “). Во случај Спорната материја поврзана со плаќањето да биде успешно решена во рамките на Периодот на медијација во врска со спорната материја, секој од правниот клиент, проверен кориснички консултант и, доколку е соодветно, Стумари ќе ги преземе договорените чекори за извршување на договорениот резолуција

 

 1. Во случај Спорната материја поврзана со плаќањето да остане нерешена со заклучокот на Периодот на медијација за спорна материја во врска со плаќањето, најдоцна до седмиот (7ми) календарски ден по завршувањето на Периодот на медијација за спорна материја (на датум кога ваквото утврдување е соопштено во писмена форма до правниот клиент и потврден консултант за корисник, „Датумот за утврдување на спорниот износ на Стумари“), Стумари ќе донесе одлука според своето единствено и апсолутно дискреционо право („Одлуката за спорна материја на Стумари“), врз основа на информациите за тоа претходно обезбедени од потврден кориснички консултант и, доколку се обезбедени, од правниот клиент, за тоа дали природата и квалитетот на правните услуги дадени во врска со поврзаното работно место се во согласност со индустриските стандарди, одредбите на поврзаната понуда и овие Услови и услови. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја поврзана со плаќањето во корист на проверениот корисник консултант, Стумари ќе му ја врати неплатената фактурна сума на проверениот корисник консултант во рок од седум (7) календарски дена по датумот на утврдување на спорниот износ на „Стумари“ и проверениот корисник на консултант ќе се смета дека му ги доделил сите свои права во однос на спорната материја поврзана со плаќањето на Стумари. Без оглед на што било наведено овде или напротив, спротивното, износот на доларот што се бара според овој Дел 14 не го надминува износот што првично е договорен помеѓу правниот клиент и проверениот корисник на консултант во врска со работата или износот за којшто договорено е во потпишано писмо за ангажман или друго писмен договор меѓу страните, и во секој случај никогаш не смее да надмине 5,000 УСД како збир за сите неплатени фактури испратени од Потврден корисник консултант до правниот клиент.

 

 1. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја во врска со плаќањето во корист на правниот клиент, правниот клиент повеќе нема да биде обврзан да изврши исплата на неплатената фактурирана сума на проверениот корисник консултант и ќе се смета дека му ги доделил сите свои права во однос на спорната материја поврзана со плаќањето на Стумари од датумот на утврдување на спорниот износ на Стумари. Во таков случај, проверениот корисник консултант (i) ќе се смета дека се одрекол од неговите права за да бара такви износи од правниот клиент и (ii) има право да започне обврзувачка арбитражна постапка во врска со неплатена фактурирана сума против Стумари кои се еквивалентни на оние постапки утврдени во Дел 21.г. овде (Арбитража) со обезбедување на Стумари со писмено известување за неговото или нејзиното остварување на таквото право во рок од десет (10) календарски дена по завршувањето на датумот на утврдување на спорниот износ на Стумари (таков период, „Периодот на изборите за арбитража за плаќање-спор“) ) Во случај Корисникот за верифициран консултант да не го искористи своето право за покренување арбитражна постапка за време на периодот на изборите за арбитража, тој ќе се смета дека трајно се одрекол од своето право на плаќање на неплатениот фактурен износ.

 

 1. Дали Стумари треба да стане свесен дека кредитната картичка на сметката на правниот Клиент, сметката на PayPal или другите одобрени начини на плаќање веќе не важат, или треба да се претстави Стумари свесен дека правниот клиент е, без валидна причина, не сака и не може да изврши плаќање за работното место, или која било друга фактура за работа или неплатена сметка за Стумари, Стумари ќе го извести потврден консултант / консултант на легален клиент / корисници за потенцијалното прашање поврзано со плаќањето (во натамошниот текст „Известување“). Сите услуги извршени од страна на проверен корисник на консултанти пред известувањето, подлежат на „ограничена гаранција за плаќање“, иако сите услуги што ги извршува Проверениот консултант корисник после известувањето нема да бидат предмет на „ограничена гаранција за плаќање“. Доколку проверениот корисник на консултанти достави фактура до Правниот Клиент за услуги извршени после известувањето, Стумари сепак ќе вложи напори да собере плаќање за оние услуги што ги извршува Корисникот на проверен консултант.

 

 1. Постапки за решавање спорови од страна на консултант засновани на правни клиенти. Во случај правниот клиент да има добра верба дека природата или квалитетот на правните услуги што ги дава овластен консултант корисник во врска со соодветното работно место не се во согласност со стандардите на индустријата или одредбите на соодветната понуда или овие Услови и Условите или износите што се фактурирани за правни услуги дадени од ваков корисник на консултанти не се во согласност со таквата понуда (на пример, „Спорен предмет поврзан со услуги“), ќе му биде дозволено да задржи плаќање на сите спорни суми што се предметот на таквата материја („износите на уапсените плаќања“), подложни на следниве услови и услови („Услови за задржување на износот на уплатата“):

 

 1. Во рок од десет (10) календарски дена од датумот на поврзаната фактура (таков период, „Периодот на известување за спорот на правниот клиент“), правниот клиент ќе му достави писмено известување на Стумари во кое ќе бидат наведени разумни детали фактите и околностите што се основа на спорна материја поврзана со услугите (секоја, „Известување за спор во врска со услугите“). Неуспехот на правниот клиент да достави известување за спор во врска со услугите во рамките на периодот за известување за спор во правниот клиент, претставува такво трајно откажување на правниот клиент од неговото или нејзиното право да ги оспори износите на задржаната исплата, кои износи ќе бидат наплатени на датотеката на правниот клиент кредитна картичка, сметка на PayPal или други одобрени начини на плаќање во согласност со Дел 13.г. од овие Услови на употреба.

 

 1. Во случај правниот клиент да достави Известување за спор поврзано со услугите во периодот за известување за спорот за правниот клиент, а таквото барање ги содржи информациите наведени во клаузула 15.а. погоре, Стумари ќе се обиде во добра намера да работи со правен клиент и потврден кориснички консултант за период до петнаесет (15) календарски дена од датумот на Известувањето за спорот поврзано со услугите (таков период, „Спорно поврзано со услуги Период на медијација на материјата “) за решавање на спорната материја поврзана со услугите. Во случај Спорната материја поврзана со услугите да биде успешно решена во рамките на Периодот на медијација на спорна материја поврзана со услугите, секој од правниот клиент, проверен кориснички консултант и, доколку е релевантно, Стумари ќе ги преземе договорените чекори за извршување на договорениот резолуција

 

 1. Во случај Спорната работа поврзана со услугите да остане нерешена со заклучокот на Периодот на медијација за спорна материја во врска со услугите, најдоцна до четиринаесеттиот (14-ти) календарски ден по завршувањето на периодот за медијација на спорната материја во врска со услугите, Стумари ќе донесе определување според своето единствено и апсолутно дискреционо право („Одлука за спорна материја поврзана со услугите на Стумари“), и врз основа на претходно дадените информации од правниот клиент и проверениот корисник на консултант, за тоа дали природата и квалитетот на правните услуги дадени во врска со работното место што е предмет на спорна материја поврзана со услугите, биле во согласност со индустриските стандарди, одредбите на поврзаната понуда и овие Услови и услови. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја поврзана со услугите во корист на проверен корисник консултант, правниот клиент е должен да изврши исплата на износите на задржаната исплата на тој корисник консултант во рок од седум (7) календарски ден по датумот на кој таквиот Правниот клиент е известен во писмена форма за Одлуката за спорна материја поврзана со услугите „Стумари“ („Известување за одлука за спорна материја поврзана со услугите на Стумари“). Во случај правниот клиент да не изврши навремена исплата, Стумари ќе му ги врати на износот на задржаната исплата на проверениот корисник консултант кој ќе му ги додели своите права на надомест на таквите износи на „Стумари“ што може, според своето дискреционо право, да изврши процедура за плаќање согласно до Дел 13.д и / или изберете да ги следите своите права и правни лекови против Правниот клиент.

 

 1. Доколку Стумари одлучи за Спорната материја поврзана со услугите во корист на правниот клиент, правниот клиент повеќе нема да биде обврзан да плаќа износи на задржана исплата на проверен корисник-консултант и ќе се смета дека му ги доделил сите свои права во однос на спорната материја поврзана со услугите на Стумари. Во таков случај, проверениот корисник консултант (i) ќе се смета дека се одрекол од неговите права за да бара такви износи од правниот клиент и (ii) има право да покрене обврзувачка арбитражна постапка во однос на задржаните износи за исплата против Стумари кои се еквивалентни на оние постапки утврдени во Дел 21.г. овде (Арбитража) со обезбедување на Стумари со писмено известување за неговото или нејзиното користење на таквото право во рок од десет (10) календарски дена по датумот на Известувањето за одлуката за спорна материја поврзана со услугите (таков период, „Период на изборно арбитража во врска со услугите ”). Во случај Потврдениот консултант-корисник да не го искористи своето или нејзиното право да започне арбитражна постапка за време на периодот на изборна арбитража во врска со услугите, ќе се смета дека тој или таа трајно се одрекле од своето или нејзиното право на плаќање на износите на задржаната исплата .

Во случај кога проверениот консултант Корисник и Правниот Клиент и навремено ги искористиле правата утврдени во Дел 14 и Дел 15, постапките утврдени во Дел 15 ќе имаат преседан над постапките утврдени во Дел 14 и Проверениот Корисник Консултантот се согласува трајно да се откаже од своето право да ги извршува своите права утврдени во Дел 13, во однос на фактите и околностите кои се однесуваат на спорната материја поврзана со плаќањето. Постапките утврдени во овој дел 15 се нарекуваат овде „Алтернативни процедури за решавање спорови“.

 

 1. Одрекување од гаранции. Ние нудиме наша услуга како што е, и не даваме никакви ветувања или гаранции за оваа услуга. Ве молиме, внимателно прочитајте го овој дел; треба да разберете што да очекувате.

 

 1. Стумари ги обезбедува веб-страниците и услугите „како што е“, без гаранција за каков било вид. Без ограничување на горенаведеното, Стумари експлицитно ги отфрла сите гаранции, без оглед дали се експлицитни, имплицитни или законски, во врска со веб-страницата и услугата, вклучително, без ограничување, каква било гаранција за трговска размена, кондиција за одредена намена, наслов, безбедност, точност и непочитување.

 

 1. Поточно, Stumari не дава никаква застапеност или гаранција дека информациите што ги доставуваме или кои се обезбедени преку Услугата се точни, сигурни или точни; дека Услугата ќе ги исполни вашите барања; дека Услугата ќе биде достапна во кое било одредено време или локација, дека Услугата ќе работи на непрекинат начин или ќе биде безбедна; дека сите дефекти или грешки ќе бидат исправени; или дека Услугата е ослободена од вируси или други штетни компоненти. Вие преземате целосна одговорност и ризик од загуба како резултат на вашата употреба на информации, содржини или друг материјал добиен од Услугата. Некои јурисдикции ги ограничуваат или не дозволуваат одрекување од гаранција, така што оваа одредба може да не важи за вас.

 

 1. Ограничување на одговорноста. Ние нема да одговараме за штети или загуби што произлегуваат од вашата употреба на услугата или кои произлегуваат според овој договор. Ве молиме, внимателно прочитајте го овој дел; ги ограничува нашите обврски кон вас.

 

 1. Онолку колку што е дозволено со важечкиот закон, во никој случај Стумари нема да ви одговара за каква било загуба на профит, употреба или податоци, или за какви било инциденти, индиректни, специјални, последователни или примерни штети, но кои произлегуваат, што произлегуваат од (i ) употребата, обелоденувањето или прикажувањето на вашата содржина генерирана од корисникот; (ii) вашата употреба или неможност за користење на услугата; (iii) Услугата генерално или софтверот или системите што ја прават услугата достапна; или (iv) какви било други интеракции со Stumari или кој било друг корисник на услугата, без оглед дали се заснова на гаранција, договор, измама (вклучително и небрежност) или која било друга правна теорија, и дали Stumari е информиран или не за можноста за такво оштетување, па дури и ако се утврди дека правниот лек утврден во овој договор не успеал во суштинската цел. Стумари нема да има одговорност за какво било промашување или одложување заради работи надвор од нашата разумна контрола. Некои јурисдикции ги ограничуваат или не дозволуваат одрекување од одговорност, така што оваа одредба може да не важи за вас.

 

 1. Корисници на трети страни. Корисниците на консултанти се наменети корисници на трети страни од овој дел од Условите за користење. Секоја правна информација дадена на Услугата е само за информативни цели. Стумари и кој било креатор на содржина генерирана од корисник, која содржи правни информации, ги отфрлаат сите гаранции, изразени или имплицитни, законски или други, вклучително и не ограничувајќи се на имплицитните гаранции за трговска размена, не кршење на правата на трети страни и соодветност за одредена намена , во најголема мера дозволена со закон. Во никој случај, Стумари или корисник на консултант нема да бидат одговорни за каква било штета (вклучително, без ограничување, случајни и последични штети, лична повреда / погрешна смрт, изгубени профити или штети што произлегуваат од изгубени податоци или прекинување на деловното работење) кои произлегуваат од употреба на или неможноста да се користи услугата или содржината генерирана од корисник, без оглед дали се заснова на гаранција, договор, измама или која било друга правна теорија и дали Стумари или соработниците на содржината генерирана од корисник се советуваат за можноста за такви штети. Ниту Стумари ниту соработниците на содржина генерирана од корисник се одговорни за каква било лична повреда, вклучително и смрт, предизвикана од ваша употреба или злоупотреба на услугата или содржината генерирана од корисник.

 

 1. Ослободување и обештетување.

 

 1. Вие се согласувате да го обесштетите и да држите безопасни Стумари од и против сите побарувања и трошоци, вклучително и адвокатски такси, кои произлегуваат од вашата употреба на веб-страницата и услугата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на вашето кршење на овој Договор.

 

 1. Ако имате спор со еден или повеќе корисници, го ослободувате Стумари од побарувања, барања и штети (вистински и последователни) од секаков вид и природа, познати и непознати, кои произлегуваат од или на кој било начин поврзани со вакви спорови. Ако сте жител на Калифорнија, се откажувате од Калифорнискиот граѓански законик §1542, кој вели: „Општо издание не се однесува на побарувања кои доверителот не ги познава или се сомнева дека постојат во негова корист за време на извршувањето на ослободувањето, што ако познати од него, мора да имаат материјално влијание врз неговата спогодба со должникот “.

 

 

 1. Измена на Услови на употреба. Стумари може да го измени овој Договор од време на време, и според дискреционо право на Стумари. Ние ќе им обезбедиме известување на корисниците за материјалните измени на овој договор (з) со испраќање на известување до примарната адреса за е-пошта наведена во вашата сметка, што ќе стапи на сила веднаш по испраќањето на оваа е-пошта и / или (ii) преку нашата веб-страница најмалку 30 дена пред да стапи на сила промената со објавување на известување на нашата почетна страница. Нематеријалните измени на овој договор ќе стапат на сила веднаш. Ние ги охрабруваме посетителите често да ја проверуваат оваа страница за какви било промени во овој Договор. Вашата континуирана употреба на Услугата по датумот на влегување во сила на ревидираната верзија на овој Договор претставува прифаќање на нејзините услови.

 

 1. Разно. Овој договор е контролиран со законот за Калифорнија. Вие, и вие сами, вие сте одговорни за сите обврски со кои се согласувате согласно овој договор. Ако сме вклучени во спојување или ние сме купени, ние може да го пренесеме овој Договор, сè додека вашите права се заштитени. Вие може да се согласите со овие услови само ако сте во можност да формирате обврзувачки договор во вашата држава. Овие услови, вклучително и нашата Политика за приватност, се целосен договор меѓу нас и не се применуваат други услови.

 

 1. Управувачки закон. Освен во онаа мерка што се применува на друг начин, овој Договор помеѓу вас и Стумари и каков било пристап до или користење на веб-страницата или услугата се регулирани со сојузните закони на Соединетите Американски Држави и законите на државата Калифорнија, без оглед одредби за конфликт на закон. Вие и Стумари се согласувате да се предадете на ексклузивната надлежност и местото на судовите лоцирани во Градот и округот Сан Франциско, Калифорнија, освен како што е предвидено подолу во овој Договор.

 

 1. Сериозност. Ако кој било дел од овој договор се смета за неважечки или неизвршен, тој дел од Договорот ќе се толкува како одраз на оригиналната намера на страните. Останатите делови ќе останат во полна сила и ефект. Каков било неуспех од страна на Штумари да спроведе какви било одредби од овој договор нема да се смета за откажување од нашето право за спроведување на таква одредба. Нашите права според овој договор ќе преживеат какво било прекинување на овој Договор.

 

 1. Ограничување на периодот на дејствување. Вие се согласувате дека секоја причина за акција поврзана или произлегува од вашата врска со Стумари мора да започне во рок од една година по причината за акцијата. Инаку, таквата причина за дејствување е трајно забранета.

 

 1. Арбитража. Доколку се појави спор меѓу вас и Стумари, би сакале да ви обезбедиме неутрално и економично средство за брзо решавање на спорот. Затоа, за какво било побарување (освен побарувања за забрането или правично олеснување или побарувања во врска со права од интелектуална сопственост) согласно овој Договор, секоја од страните може да избере да го реши секој спор што произлегува од овој Договор преку обврзувачка арбитража што не се појави на изглед. Страната што избира арбитража мора да ја иницира преку воспоставениот давател на алтернативни решенија за спорови („АДР“) меѓусебно договорени од страните. Давателот на АДР и страните мораат да ги почитуваат следниве правила: (а) арбитражата ќе се спроведе, по избор на странката која бара олеснување, преку телефон, преку Интернет или базирана само на писмени поднесоци; (б) арбитражата нема да вклучува личен изглед на страните или на сведоците, освен ако засебно не е договорено меѓу страните; и (в) која било пресуда за наградата донесена од арбитерот може да биде внесена во кој било надлежен суд.

 

 1. Не-доделување. Стумари може да ги додели или делегира овие Услови на употреба и / или Политиката за приватност на Стумари, во целост или делумно, на кое било лице или субјект во кое било време со или без ваша согласност. Вие не можете да доделите или делегирате никакви права или обврски според Условите за користење или Политика на приватност без претходна писмена согласност на Стумари, и секое неовластено доделување и делегирање од вас е неважечко.

 

 1. Наслови на оддели и резиме што не се поврзани. Во текот на овој договор, секој дел вклучува наслови и кратки резиме на следниве услови и услови. Овие наслови на оддели и кратки резиме не се правно обврзувачки.

 

 1. Комплетен договор. Овие Услови на употреба, заедно со Политиката за приватност на https://www.Stumari.com/privacypolicy, ја претставуваат целосната и ексклузивна изјава за договорот меѓу вас и Стумари. Овој Договор го надминува секој предлог или претходен договор усно или писмено, и сите други комуникации помеѓу вас и Стумари во врска со предметот на овој Договор. Овој договор може да се измени само со писмен амандман потпишан од овластен извршен директор на Штумари или со објавување од страна на Стумари на ревидирана верзија.

 

 1. Овластување за договор. Вие застапувате и гарантирате дека ако сте индивидуа, имате правна возраст да формирате обврзувачки договор; или дека ако се регистрирате во име на субјект, дека сте овластени да влезете и да го обврзете субјектот на овие Услови на употреба и да се регистрирате за Услугата.

 

Вие потврдувате дека сте ги прочитале овие Услови на употреба, ги разбирате Условите за користење и ќе бидете обврзани со овие услови.

 

Вести за индустријата за канабис

Вести за индустријата за канабис

Претплатете се и добијте најнови информации за индустријата за канабис. Вклучува ексклузивна содржина споделена само со претплатници.

Успешно сте претплатени!

Сподели